Meniu
Pritarta kompleksiniam Vilkaviškio miesto centrinės dalies kvartalo pastatų ir infrastruktūros atnaujinimui

Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba sausio 26 d. vykusiame posėdyje patvirtinto Vilkaviškio miesto centrinės dalies kvartalo energinio efektyvumo didinimo programą Vilkaviškio miesto centre esančiam gyvenamųjų namų kvartalui. Tai Vilkaviškio centrinė dalis, apribota Šeimenos upeliu ir Statybininkų, Gedimino, Birutės bei S. Nėries gatvėmis.

Šiame kvartale esantiems daugiabučiams namams pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro nustatytą tvarką bus suteikiamas prioritetas modernizuotis. Tai reiškia, kad bus sudaromos sąlygos kompleksiniam atrinktos Vilkaviškio miesto dalies pastatų ir infrastruktūros atnaujinimui. Planuojama šioje dalyje ne tik renovuoti čia esančius daugiabučius namus, bet ir atnaujinti gatvių apšvietimo tinklą įdiegiant LED žibintus, įrengti pėsčiųjų takus, įruošti papildomų žaidimo aikštelių bei automobilių statymo vietų, sutvarkyti likusią infrastruktūrą.

Taryba sprendimu paskyrė ir programos įgyvendinimo administratorius: UAB „Vilkuva“ – už daugiabučių namų atnaujinimo ir viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo projektų įgyvendinimą; UAB „Vilkaviškio komunalinis ūkis“ – už inžinerinės ir socialinės infrastruktūros atnaujinimo projektų įgyvendinimą ir gatvių apšvietimo tinklų atnaujinimą, modernizavimą; UAB „Vilkaviškio šilumos tinklai“ – už šilumos tiekimo tinklų atnaujinimą.

Programa yra parengta 2018–2021 m. laikotarpiui. Šios Programos įgyvendinimas finansuojamas Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžeto, Europos Sąjungos struktūrinių fondų, tarptautinių organizacijų, privačių investuotojų ir kitų šaltinių lėšomis. Bendra programos įgyvendinimo vertė – 8,306 mln. eurų.Pav. Patvirtintoje Programoje numatyta atnaujinti daugiabučius namus ir infrastruktūrą, esančią Vilkaviškio miesto centrinėje dalyje, apribotoje Šeimenos upeliu ir Statybininkų, Gedimino, Birutės bei S. Nėries gatvėmis.