Meniu
PRANEŠIMAS APIE VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS LĖŠŲ, SKIRTŲ SVEIKATOS APSAUGOS SRITIES PROJEKTAMS FINANSUOTI 2019 M. PASKIRSTYMĄ

2019 metais visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų, skirtų sveikatos apsaugos srities projektams finansuoti skirta 12 933 eurų Vilkaviškio rajono savivaldybės lėšų. 2019 metais buvo pateiktos 34 paraiškos, iš kurių 32 buvo skirtas finansavimas.

Atsižvelgiant į tai, kad paraiškos-projektai, surinkę mažiau kaip 50 įvertinimo balų vidurkio, nefinansuojami ir į tai, kad projekto pareiškėjas nėra tinkamas pagal Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų, skirtų sveikatos apsaugos srities projektų finansavimo tvarkos aprašą, 2 paraiškos-projektai buvo nefinansuoti.

Paraiškų-projektų teikėjai per 10 d. d. kviečiami patikslinti projekto išlaidų sąmatas ir pasirašyti lėšų naudojimo sutartis adresu: S. Nėries g. 1, Vilkaviškis, 116 kab.

Direktoriaus įsakymas dėl lėšų paskirstymo.