Meniu
Pradedamas įgyvendinti projektas „Kompleksiškai sutvarkyti J. Basanavičiaus aikštės viešąsias erdves“ Nr. 07.1.1-CPVA-R-905-41-0003

Gyventojų skaičiaus mažėjimas mažesniuose miesteliuose yra viena iš didžiausių problemų, su kuria susiduria vietos savivaldos institucijos. 2015–2016 m. buvo įgyvendintas projektas „Vilkaviškio miesto centrinės J. Basanavičiaus aikštės ir jos prieigų sutvarkymas“. Įgyvendintas projektas išsprendė tik dalį kilusių problemų. Norint kompleksiškai sutvarkyti centrinę miesto dalį, liko dar daug nesutvarkytų centrinės J. Basanavičiaus aikštės prieigų, todėl Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija parengė projektą Nr. 07.1.1-CPVA-R-905-41-0003 „Kompleksiškai sutvarkyti J. Basanavičiaus aikštės viešąsias erdves“.

Projekto tikslas – prisidėti prie palankių sąlygų paslaugų sektoriui skatinimo bei gyvenimo kokybės ir aplinkos gerinimo Vilkaviškio mieste.

Šiuo metu numatomos sutvarkyti J. Basanavičiaus aikštės prieigos yra labai prastos būklės, šaligatviai nelygūs, suskilinėję, gatvės, vedančios į aikštę, taip pat prastos būklės, mieste nėra viešojo tualeto. Problematikai išspręsti numatoma, jog tikslinga atnaujinti esamas J. Basanavičiaus aikštės prieigų viešąsias erdves, sukuriant universalų aikštės modelį (projekto įgyvendinimo metu tvarkoma J. Basanavičiaus aikštės prieigų teritorija (įrengiama pėsčiųjų alėja, sutvarkomos alėjos prieigos, pėsčiųjų takas, suremontuojamas privažiavimas ir automobilių stovėjimo aikštelė, esantys prie J. Basanavičiaus a. 7, įrengiamas privažiavimas prie aikštelės, esančios prie J. Basanavičiaus a. 11, bei suremontuojama aikštelė). Taip pat projekto metu numatoma įrengti miesto viešąjį tualetą.

Įgyvendinamas projektas prisidės prie patrauklios Vilkaviškio miesto aplinkos sukūrimo. Miesto patrauklumas tiesiogiai daro įtaką ir asmenų gyvenamosios vietos pasirinkimui, verslo atėjimui, o tai tiesiogiai prisideda ir prie miesto gyventojų skaičiaus didėjimo. Įgyvendinus projektą, tikimasi, kad nauja infrastruktūra sudarys sąlygas įvairioms viešosioms paslaugoms vystytis ir gyventojų užimtumui didėti, infrastruktūra taps patraukli bendruomenės veiklai, viešųjų paslaugų sektoriaus kūrimui ir plėtrai, sudarys prielaidas smulkiojo verslo kūrimuisi ir plėtrai, kas sąlygos gyventojų užimtumą.

Bendra projekto vertė 836 416,82 Eur, iš jų ES ir valstybės biudžeto lėšos sudaro 773 685,55 Eur, Vilkaviškio rajono savivaldybės dalis – 62 731,27 Eur. Projekto įgyvendinimo laikotarpis iki 2020 m. gegužės mėn.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ 07.1.1-CPVA-R-905 priemonę „Miestų kompleksinė plėtra“.