Meniu
Pasveikino Suvalkų lietuvius, surengusius koncertą „Žvaigždžių takais“

Lietuvos Respublikos konsulato Seinuose kvietimu Vilkaviškio rajono savivaldybės atstovės: Administracijos direktoriaus pavaduotoja Daiva Riklienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė, Bendrojo skyriaus vyriausioji specialistė Rasa Širvienė ir Vilkaviškio kultūros cento tautinių šokių kolektyvo „Lelija“ vadovė Irena Šunokienė spalio 29 d. dalyvavo Suvalkų Kultūros centre organizuotame renginyje „Žvaigždžių takais“, kurį rengė Suvalkuose gyvenantys lietuviai.

LR konsulato Seinuose vadovas, ministras patarėjas Vaclavas Stankevičius pažymėjo, kad šis renginys ir gausiai jame dalyvaujantys vietos lietuviai dar kartą patvirtino būtinumą Suvalkuose gerinti sąlygas lietuviškai veiklai.

Vilkaviškio rajono savivaldybės atstovės, pasinaudodamos proga, užmezgė ryšius su Lenkijoje gyvenančiomis lietuvių bendruomenėmis, tarėsi apie tolimesnį Vilkaviškio krašto gyventojų, kultūros kolektyvų bendradarbiavimą, lietuviškos veiklos įprasminimą.