Meniu
„Pasakos“ vaikų lopšelis-darželis atšventė jubiliejų

Paskutinįjį gegužės penktadienį visus apsilankiusius Vilkaviškio vaikų lopšelyje-darželyje „Pasaka“ pasitiko įvairiausi pasakų personažai – čia vyko nuotaikinga darželio 40-ies metų jubiliejaus šventė. Į renginį, kurį vedė „Pasakos“ meninio ugdymo pedagogė Edita Andriulionienė, susirinko įstaigos ugdytiniai, jų tėveliai, buvę darbuotojai, įstaigos draugai ir rėmėjai, būrys kitų svečių.

Renginio pradžioje visi buvo pakviesti pasivaikščioti po šventiškai papuoštas darželio-lopšelio erdves. Čia susirinkusiųjų laukė vaikučių pasirodymai, užduotys, kurias reikėjo įveikti patiems šventės dalyviams.

Visi renginio svečiai buvo pakviesti pasirašyti 41-ajame „Pasakos“ metraščio puslapyje bei palikti čia savo palinkėjimą darželiui.

Savo pasirodymus susirinkusiems dovanojo darželio auklėtiniai. Renginyje šoko ir dainavo nuo pačių mažiausiųjų iki su darželiu jau atsisveikinančių priešmokyklinukų.

Nuotaikingus vaikučių pasirodymus keitė nuoširdūs sveikinimo žodžiai, kuriuos tarė gausus būrys svečių: Lietuvos Respublikos Seimo narys Kęstutis Smirnovas, Vilkaviškio rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė bei šio skyriaus vyriausioji specialistė Elena Šventoraitienė, Vilkaviškio LIONS klubo atstovės, buvusios darbuotojos, vaikų tėvai bei darželio-lopšelio partneriai.

Svečiai negailėjo gražių žodžių darželiui bei jo vadovei Dainorai Daniliauskienei bei linkėjo laukiant kitų jubiliejų sėkmingai kurti saugų ir jaukų vaikystės pasaulį.

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja A. Finagėjevienė lopšelio-darželio bendruomenei perdavė linkėjimus ir sveikinimus nuo Savivaldybės mero Algirdo Neiberkos bei visų vadovų, kurie negalėjo dalyvauti renginyje, dėl tuo metu vykusio Tarybos posėdžio.

Įstaigos jubiliejaus proga Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja A. Finagėjevienė įteikė Mero padėkas Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio darbuotojoms. Už ilgametį pedagoginį darbą, kūrybiškumą ir atsakomybę, nuoširdų ir aktyvų dalyvavimą bendruomeninėje veikloje padėkos įteiktos: Dainorai Daniliauskienei, Vilijai Bulevičienei, Birutei Žemaitaitienei, Linai Blažaitienei, 

Janinai Žvingilienei, Elenai Bartišienei, Laimai Šneiderienei, Linai Žemaitienei, Reginai Šalaševičienei, Lilijai Runienei bei Nijolei Juodaitienei.

A. Finagėjevienė  lopšelio-darželio darbuotojams taip pat įteikė ir Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus padėkas bei dėkojo visam įstaigos kolektyvui už nuoseklią ir kryptingą pedagoginę veiklą, brandžias idėjas ir neblėstantį kūrybingumą, linkėjo sveikatos ir energijos auginant, ugdant bei puoselėjant jaunąją kartą.

Įstaigos direktorė D. Daniliauskienė padėkojo visai darželio-lopšelio bendruomenei, susirinkusiems svečiams bei ugdytinių tėveliams, kurie darželiui padovanojo nukaltą įstaigos pavadinimą, kuris jau puošia darželio sieną.

 „40 metų prabėgo nejučia, kaip vienas mirksnis. Vijomės svajones, dalinomės džiaugsmais ir rūpesčiais, per šiuos metus mūsų „Pasaka“ keitėsi ir gražėjo. Buvo ir gerų ir sunkių akimirkų, bet bendras visų – auklėtojų, tėvelių, švietimo skyriaus, rėmėjų darbas, padarė šį darželį tokį, koks jis yra dabar“, – kalbėjo įstaigos direktorė.

Po pasakiškos nuotaikos kupinos gimtadienio šventės, linksmų vaikų pasirodymų ir šiltų padėkų, darželio direktorė visus susirinkusius svečius ir buvusius darželio darbuotojus pakvietė pasivaišinti gimtadienio vaišėmis bei jubiliejiniu tortu.

Vilkaviškio vaikų lopšelis-darželis „Pasaka“ duris atvėrė 1979 m., o 1992 m. darželyje buvo įkurtos grupės specialiųjų poreikių vaikams. 

Šiuo metu „Pasakoje“ veikia 11 ugdymo grupių: 7 – bendrojo, 4 – specialiojo ugdymo grupės. Lopšelyje-darželyje vaikai gali lankyti dailės, šokių, dramos, sporto ir anglų kalbos būrelius.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daugiau nuotraukų: 

https://www.facebook.com/vilkaviskiosavivaldybe/photos/