Meniu
Pajevonio seniūnija kviečia į išplėstinę seniūnaičių sueigą

Pajevonio seniūnija informuoja, kad 2018 m. liepos 12 d. 10.00 val. seniūnijos salėje vyks išplėstinė seniūnaičių sueiga, kurioje  kviečiami  dalyvauti seniūnaičiai, bendruomenių pirmininkai, nevyriausybinių organizacijų atstovai. Išplėstinės seniūnaičių sueigos tikslas – aptarti  nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019  metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonę „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“.

Prašome aktyviai dalyvauti sueigoje.