Meniu
NEĮGALIŲJŲ REIKALŲ DEPARTAMENTAS SKELBIA PROJEKTO „NUO GLOBOS LINK GALIMYBIŲ: BENDRUOMENINIŲ PASLAUGŲ PLĖTRA“ PARTNERIŲ ATRANKOS KONKURSĄ

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie SADM (toliau – NRD) įgyvendindamas institucinės globos įstaigų pertvarką Lietuvoje, planuoja ES lėšomis įgyvendinti projektą “Nuo globos link galimybių: bendruomeninių paslaugų plėtra“, kurio tikslas – didinti darbingo amžiaus asmenų su proto ir (arba) psichikos negalia savarankiškumą ir taip įgalinti juos gyventi bendruomenėje pagal jų poreikį teikiant bendruomenines apsaugoto būsto, socialinių dirbtuvių, įdarbinimo su pagalba, pagalbos priimant sprendimus paslaugas.

Projekto “Nuo globos link galimybių: bendruomeninių paslaugų plėtra“ įgyvendinimui skelbiamas partnerių atrankos konkursas.

Atrinkti partneriai Projekto įgyvendinimo laikotarpiu Vilniaus, Kauno, Tauragės, Marijampolės, Šiaulių, Telšių regionuose teiks šias paslaugas:

–    apsaugoto būsto paslaugų teikimas;

–    socialinių dirbtuvių paslaugų teikimas;

–     įdarbinimo su pagalba paslaugų teikimas;

–     pagalbos priimant sprendimus paslaugų teikimas.

Konkursas vykdomas vadovaujantis:

  1. Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. V-54 patvirtintu Projekto „Nuo globos link galimybių: bendruomeninių paslaugų plėtra“ partnerių atrankos tvarkos aprašu;
  2. 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.4.1-ESFA-V-405 „Institucinės globos pertvarka“ projektų finansavimo sąlygų aprašu Nr. 3.

Paraiškos priimamos iki 2019-09-24 17:00 val.

Detalesnė informacija NRD interneto tinklalapyje:

http://www.ndt.lt/neigaliuju-reikalu-departamentas-skelbia-projekto-nuo-globos-link-galimybiu-bendruomeniniu-paslaugu-pletra-partneriu-atrankos-konkursa/


PRIDEDAMA. Kvietimas teikti paraiškas projekto „Nuo globos link galimybių: bendruomeninių paslaugų plėtra“ partnerių atrankai.

 

Neįgaliųjų reikalų departamento prie SADM informacija