Vilkaviškio rajono savivaldybė - Neformalusis vaikų švietimas

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

2019.05.21, antradienis

Savivaldybes administracija

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, S. Nėries g. 1, 70147 Vilkaviškis, tel. (8 342) 60 062, faks. (8 342) 60 066,
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188774441

  
 • Gyventojams
 • Verslininkams
 • Turistams
 • Renginiai
 • Posėdžių transliacija
 • Klausiame Jūsų nuomonės
 • Naujienlaiškiai
 • Vykdomi, vykdyti projektai
 • NVO finansavimas
 • RINKIMAI 2019
 •   
 • Sportas
 • Švietimas
 • Kultūra
 • Jaunimas
 • Žemės ūkis
 • REGIA
 • Aplinkos apsauga
 • Investicijos
 • Renovacija
 • Klausimai ir atsakymai
 • Civilinė metrikacija
 • Civilinė sauga
 • Socialinė apsauga
 • Sveikatos priežiūra
 • Vaiko teisių apsauga
 • Viešieji pirkimai
 • Kultūros paveldas
 • Teritorijų planavimas
 • Korupcijos prevencija
 • Triukšmo valdymas
 • LR Seimo narys
 • Nevyriausybinės organizacijos ir bendruomenės
 • Administracinės naštos mažinimas
 • Lygių galimybių užtikrinimas
 • Savivaldybės administracijos darbo taryba
 • Eismo saugumas
 • Koordinuota pagalba
 • Valstybinė kalba
 • Kompleksinės paslaugos šeimai
 • Atviri duomenys
 • VIEŠI IR PRIVATŪS INTERESAI
 •   
 • Apie rajoną
 • Herbas
  Istorija
  Garbės piliečiai
  Seniūnijos
  Žemėlapis
  Tarptautinis bendradarbiavimas
 • Meras
 • Gyvenimo aprašymas
  Priėmimo valandos
  Mero pavaduotojas
  Veiklos ataskaitos
  Mero potvarkiai
 • Taryba
 • Sudėtis ir kontaktai
  Komitetai
  Komisijos
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Išmokos Tarybos nariams
  Tarybos veiklos reglamentas
  Tarybos sprendimai
  Tarybos sprendimų projektai
  Tarybos narių nusišalinimas
  Tarybos posėdžių protokolai
  Istorija
 • Administracija
 • Administracijos direktorius
  Direktoriaus pavaduotoja
  Struktūra ir kontaktai
  Teisinė informacija
  Administracinė informacija
  Paslaugos
  Veikla
  Asmenų aptarnavimas
  Nuorodos
  Asmens duomenų apsauga
  Neformalusis vaikų švietimas

  Neformaliojo vaikų švietimo paskirtis – tenkinti mokinių pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius, padėti jiems tapti aktyviais visuomenės nariais. Neformaliojo vaikų švietimo programas vykdo muzikos, dailės, meno, sporto, kitos mokyklos, laisvieji mokytojai, kiti švietimo teikėjai. Neformaliai mokantis asmens įgyta kompetencija gali būti pripažįstama kaip formaliojo švietimo programos ar kvalifikacijos dalis Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka arba aukštųjų mokyklų nusistatyta tvarka. Vaikų muzikos, dailės, meno, sporto ar kitoje mokykloje išeita ilgalaikio meninio ugdymo programa gali būti pripažįstama kaip profesinio mokymo modulis.

  Vilkaviškio rajono savivaldybėje veikia trys neformaliojo švietimo įstaigos: Vilkaviškio muzikos mokykla (info@vmm.lt), Vilkaviškio sporto mokykla (sport@vilkaviskis.lt) ir Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centras (vilkaviskiovjc@gmail.com). Vilkaviškio muzikos mokykloje mokosi 390 mokinių, Vilkaviškio sporto mokykloje – 387, Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centre – 558 ugdytiniai.


   


   


  Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra


   

  Įgyvendindamas 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.2.2-ESFA-V-729 priemonę „Neformaliojo vaikų švietimo įvairovės ir prieinamumo didinimas“, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras vykdo projektą „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ Nr. 09.2.2-ESFA-V-729-01-0001. Projekto partneris – savivaldybė. Projekto veiklos padeda kurti ir palaikyti tolygų neformaliojo švietimo paslaugų tinklą šalies savivaldybėse, didina paslaugų prieinamumą ir įvairovę, sudaro vienodas galimybes ir palankias sąlygas atskleisti individualius vaikų gebėjimus bei įgyvendinti specialiuosius ugdymosi poreikius. Neformaliojo vaikų švietimo krepšelis finansuojamas iš projekto lėšų.

   

   

  Vilkaviškio rajono savivaldybėje nuo 2019 m. vasario 1 d. vykdomos 20 neformaliojo vaikų švietimo teikėjų 43 akredituotos neformaliojo vaikų švietimo programos.        

   

   

  Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. B-ĮV-180 nustatyta 13,16 eurų neformaliojo švietimo lėšų suma vienam neformaliojo vaikų švietimo programoje dalyvaujančiam vaikui,  ne rečiau kaip po 2 pedagoginio darbo valandas per savaitę arba ne mažiau kaip 8 pedagoginio darbo valandas per mėnesį 9 mėnesių laikotarpiui.

   

   

   

  NVŠ teikėjus ir jų vykdomas programas rasite čia.

      

  Vilkaviškio rajono savivaldybės vaikų socializacijos programų rėmimo

  konkursas

   

           Kviečiame teikti paraiškas vaikų socializacijos programų  rėmimo konkursui.

   

           Konkurso tikslas – atrinkti programas, skirtas kokybiškai plėtoti vaikų socializaciją ir socialiai prasmingą užimtumą vasaros atostogų metu.

   

            Konkurse gali dalyvauti Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje veikiančios švietimo, kultūros ir sporto įstaigos, nevyriausybinės organizacijos bei kiti juridiniai asmenys, kurių nuostatuose (įstatuose) įteisinta vaikų poilsio stovyklų veikla ir  neformaliojo vaikų švietimo veikla.

   

            Paraiškos teikiamos Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijai (304 kab.) iki 2019 m. balandžio 30 d. Paraiška turi būti įdėta į užklijuotą ir antspauduotą įstaigos organizacijos spaudu voką, prie voko pateikiamas  lydraštis registravimui.

   

            Paraiškos konkursui teikiamos vadovaujantis Vilkaviškio rajono savivaldybės vaikų socializacijos programų rėmimo konkurso tvarkos aprašu (aprašas), patvirtintu Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. balandžio 8 d.  įsakymu Nr. B-ĮV-368.

   

       Papildoma informacija teikiama tel. (8 342) 60 063, el. p. daiva.gvazdaitiene@vilkaviskis.lt.  Aktualūs dokumentai:   


   
   
   
   
   
   
   
   

   

   

   


   

   

   


   
  Paskutinis atnaujinimas: 2019-04-09 09:30:45
  Naujienos ir aktualijos
  Skelbimai

  © Vilkaviškio rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos. Sprendimas: Idamas. Naudojama SmartWeb