Meniu
Naudingos nuorodos

Jaunimo portalų naudingos nuorodos

http://europa.eu/youth/ – Europos jaunimo portalas
http://eurodesk.lt – Europos informacinių paslaugų tinklas
http://www.euroguidance.lt – Profesinio orientavimo informacijos centras
http://europass.lt – Europass dokumentų aplankas
http://www.jrd.lt - Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
http://www.lijot.lt – Lietuvos jaunimo organizacijų taryba
http://www.jtba.lt – Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra
http://www.jnu.lt – Lietuvos jaunimo neformalaus ugdymo asociacija
http://www.osf.lt – Atviros Lietuvos fondas
http://www.mvk.ism.lt – Moksleivių verslo klubas
http://www.vdu.lt/jkc – Jaunimo karjeros centras
http://
www.euroguidance.lt - Karjeros planavimo žingsniai
http://www.ldb.lt , www.facebook.com/jaunimui - Jaunimo darbo centras
http://www.mit.lt – mokyklų informacinis tinklas
http://www.klase.lt – tinklapis moksleiviams ir jaunimui
http://www.placiau.lt – informacinis tinklapis jaunimui
http://www.draugas.lt/ - bendrauk!
http://www.youthforum.org/en - Jaunimo forumas
http://www.jppc.lt - ,,Jaunimo linija“ internete
http://www.miksas.lt – jaunimo pramogų portalas
http://
www.savanoris.lt - Savanorių centras
http://
www.worldvolunteerweb.org - Pasaulinis savanorių tinklapis
http://
www.zmogui.lt - Nacionalinis socialinės integracijos institutas
http://
www.lyderiulaikas.smm.lt - Projektas "Lyderių laikas"
http://
www.bendraamziai.lt - Jaunimo sveikatos centras „Bendraamžiai“
http://
www.jppc.lt - Jaunimo psichologinės paramos centras
http://iz.euro.lt - VšĮ Europos informacijos centras
http://
www.policeclub.lt - Policijos jaunimo klubas
http://
www.infohelp.lt - Jaunimo problemos
http://
www.iom.lt - Tarptautinė migracijos organizacija
http://
www.ljtc.lt - Lietuvos jaunimo turizmo centras
http://www.norden.lt - Šiaurės Ministrų Tarybos informacijos biuras Lietuvoje
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture - Europos Komisijos Švietimo ir kultūros generalinis direktoratas
http://www.coe.int/T/E/Cultural_Co-operation/Youth/ - Europos Tarybos Jaunimo ir Sporto Direktoratas
http://www.training-youth.net ir http://www.youth-knowledge.net - Europos Tarybos ir Europos Komisijos Partnerystės programa
http://www.salto-youth.net - Salto-youth resursų centrų tinklapis
http://www.youthforum.org - Europos Jaunimo forumas
http://www.bemep.lt - Būk Europos Parlamento nariu
http://lt.help-eu.com - Už gyvenimą be tabako
http://alldifferent-allequal.info ir http://www.visiskirtingivisilygus.lt - Visi skirtingi, visi lygūs
http://www.manoteises.lt - Mano teisės
http://www.nisc.lt - Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras
http://www.nebijokpolitikos.lt - Nebijok politikos
http://www.unicef.org/voy/ - UNICEF jaunimo balsas
http://www.un.org/esa/socdev/unyin/ - Jaunimas Jungtinėse Tautose
http://www.byc.org.uk - Britų jaunimo taryba
http://www.ldb.lt/eures ir http://www.eures.europa.eu - Legalus įsidarbinimas ES valstybėse
http://www.vaikulinija.lt- Vilniaus Vaikų linija tel.116 111
http://www.bepatyciu.lt – Informacija apie patyčias
http://www.jppc.lt -Jaunimo psichologinės paramos centras
http://www.raida.lt - Vaiko raidos centras
http://www.children.lt - Vaiko namas
http://www.pvc.lt - Paramos vaikams centras
http://www.vaikystebesmurto.lt/
http://www.jppc.lt/draugas - Draugo laiškai
http://www.egzaminai.lt - Egzaminų stresas
http://www.valgymosutrikimai.lt - Valgymo sutrikimai
http://www.lnb.lt/clc/index.html - Vaikų literatūros centras
http://www.zvaigzdele.lt/- Radio laidos vaikams "Vakaro žvaigždelė"
http://www.arjaupenktadienis.lt/ - Protą lavinantys žaidimai

Jaunimo veiklos finansavimo galimybės:

http://www.jtba.lt - ES programa „Jaunimas“
http://www.durys.org - ES programa „Kultura 2000“
http://www.leonardo.lt - ES programa „Leonardo da Vinči“
http://www.socrates.lt - Socrates
http://www.nisc.lt - NVO informacijos ir paramos centras
http://www.jrd.lt - Jaunimo reikalų departamentas prie SADM
http://www.smpf.lt - Švietimo mainų paramos fondas
http://www.nmr.lt - Šiaurės Ministrų Tarybos informacinis biuras Lietuvoje
http://www.labdara-parama.lt - Labdaros ir paramos fondai ir programos
http://www.iyfnet.org - Tarptautinis Jaunimo fondas

Pagalba telefonu ir internetu

Anoniminiai policijos pasitikėjimo telefonai 

 

Policijos Departamento prie VRM
tel. (8 5) 272 5372
Lietuvos kriminalinės policijos biuro Narkotikų kontrolės valdybos
tel. 8 800 20808
Specialiųjų tyrimų tarnybos
tel. (8 5) 266 3379

el. paštas:
narkotikai@
policija.lt
info@policija.lt
amsis@policija.lt

LPF Krizių prevencijos centras –el. p. info@prevencija.lt, www.prevencija.lt
Tel
. nr.: +370635 55277, +370 700 22 700 Fakso nr.: +370 5 2784421
Teikia konsultacijas alkoholizmo ir narkomanijos klausimais

„Jaunimo linija" – 8 800 28888
Darbo laikas: visą parą
Pagalbą teikia: savanoriai
www.jaunimolinija.lt

„Jaunimo linijos" darbą organizuoja:
Vilniuje:
VšĮ „Jaunimo psichologinės paramos centras" (tel. (8 5) 231 3437, el. p. vilnius@jaunimolinija.lt)
Kaune: asociacija „Kauno Jaunimo linija" (tel. 8 603 00388, el. p.
kaunas@jaunimolinija.lt)
Klaipėdoje:
fondas „Dvasinės pagalbos jaunimui centras" (tel. (8 46) 36 00 18, 36 04 11, el. p. klaipeda@jaunimolinija.lt)

„Vaikų linija" – 116 111
Darbo laikas: 11.00-21.00 kasdien
Paramą teikia: savanoriai
www.vaikulinija.lt

„Vaikų linijos" darbą organizuoja:
Vilniuje:
VšĮ „Vaikų linija" (tel. (8 5) 261 72 95, 8 601 93283, el. p. vilnius@vaikulinija.lt)
Kaune:
Vaikų gerovės centras ,,Pastogė" (tel. (8 37) 31 09 56, el. p. kaunas@vaikulinija.lt)
Klaipėdoje:
Klaipėdos Vaikų linija (tel. (8 46) 34 22 53, el. p. klaipeda@vaikulinija.lt)

„Vilties linija" – 116 123
Darbo laikas: visą parą
Pagalbą teikia: savanoriai ir psichikos sveikatos profesionalai

„Vilties linijos" darbą organizuoja:
Klaipėdoje:
VšĮ „Klaipėdos psichikos sveikatos centras" (tel. (8 46) 41 00 31, el. p. info@kpsc.lt)
Telšiuose:
VšĮ „Telšių krizių centras" (tel./faks. (8 444) 742 82, el. p. vjpc@xxx.lt)

„Pagalbos moterims linija" – 8 800 66366
Darbo laikas: 10.00-21.00 darbo dienomis
Pagalbą teikia: savanoriai ir psichikos sveikatos profesionalai
http://www.moters-pagalba.lt/linija

„Pagalbos moterims linijos" darbą organizuoja:
Kaune:
VšĮ „Moters pagalba moteriai" (tel. 8 618 40044, el. p. info@moters-pagalba.lt)
Klaipėdoje:
VšĮ „Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras" (tel. (8 46) 35 00 99, el. p. kmn@moteriai.lt)

„Linija Doverija" – 8 800 77277
Darbo laikas: 16.00-20.00 darbo dienomis
Pagalbą teikia: savanoriai-moksleiviai
Parama teikiama rusų kalba. Linija skirta paaugliams ir jaunimui.

„Linija Doverija" darbą organizuoja:
Asociacija
„Vaiku ir jaunimo socializacijos centras" (tel. 8 606 51054, el. p. char_m_@hotmail.com)

Pagalba internetu

„Specialisto klausk drąsiai“ – http://www.ntakd.lt/visuomene
Pagalbą
vaikams, paaugliams, suaugusiems teikia narkomanijos prevencijos, gydymo, reabilitacijos, teisės sričių specialistai.
Į laiškus atsakymai pateikiami per 48 val.

LPF Krizių prevencijos centras – info@prevencija.lt
Teikia konsultacijas narkomanijos ir alkoholizmo klausimais

„Jaunimo linija“ – http://www.jaunimolinija.lt/internetas
Pagalba
teikiama jaunimui.
Į laiškus per 2 dienas atsako „Jaunimo linijos" savanoriai konsultantai.

„Klausučio šalis" – http://www.vaikulinija.lt
Pagalba
teikiama vaikams, paaugliams.
Į laiškus per 2-3 dienas atsako savanoriai konsultantai.

„Vilties linija" – http://paklausk.kpsc.lt/contact.php, vilties.linija@gmail.com
Pagalba
teikiama suaugusiems.
Į laiškus per 3 dienas atsako Klaipėdos psichikos sveikatos centro specialistai.

„Pagalbos moterims linija“ – pagalba@moteriai.lt
Pagalba
teikiama moterims ir merginoms.
Į laiškus per 3 dienas atsako „Pagalbos moterims linijos“ savanorės konsultantės.

Psichologinis kūrybinis jaunimo centras – http://www.pkjc.ten.lt, kasnutiko@yahoo.com
Pagalba
teikiama jaunimui.
Į laiškus per 3-5 dienas atsako savanoriai konsultantai.