Meniu
MARIJAMPOLĖS REGIONO SAVIVALDYBĖS IR GLOBOS ĮSTAIGŲ ATSTOVAI APTARĖ LAIKINO ATOKVĖPIO PASLAUGOS YPATUMUS

Kovo 17 d. Šakių rajone, Plokščių mišrių socialinių paslaugų centre  „Vilties žiedas“  vyko bandomosios Laikino atokvėpio paslaugos įstaigoje proto ir/ar psichikos negalią turintiems asmenims, jų šeimoms nariams, tėvams ar globėjams Marijampolės regione pristatymas.

Susitikimo dalyviai buvo supažindinti su laikino atokvėpio paslauga, turėjo galimybę apžiūrėti patalpas, diskutuoti ir dalintis patirtimi. Nemažai diskusijų kilo pradėjus nagrinėti konkrečias situacijas –  pvz., ar laikino atokvėpio paslaugos teikėjas galės užtikrinti vaiko, turinčio negalią, nuvežimą ir atvežimą iš mokyklos, ar galima laikino atokvėpio paslauga neįgaliam vaikui,  maitinamam per zondą, kas bus atsakingas už dokumentų parengimą asmenims su negalia, gyvenantiems vienoje savivaldybėje, o besimokantiems ar dirbantiems – kitoje.

Didelis dėmesys buvo skiriamas laikino atokvėpio paslaugų, kai jos pasibaigs, tęstinumo užtikrinimui. Susitikime taip pat buvo diskutuojama socialinio globėjo paslaugų užtikrinimo klausimais – pvz., ar bus mokamas darbo užmokestis, jei tuo metu neatsiras norinčių asmenų, turinčių proto ir/ar psichikos negalią, gauti šią paslaugą ir t.t.

Susitikime kartu su Šakių, Kazlų rūdos, Kalvarijos savivaldybių atstovais, socialinės paramos skyrių vedėjais, Kalvarijos socialinės globos namų ir NVO atstovais, Plokščių mišrių socialinių paslaugų centro „Vilties žiedas“ darbuotojais, dalyvavo Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Daiva Riklienė, Socialinės paramos ir sveikatos priežiūros skyriaus l. e. vedėjo pareigas Dženita Sabašinskienė, Socialinės pagalbos centro direktorė Rita Mickuvienė, Didvyžių socialinės globos namų direktorius Rimvydas Žiemys, direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui Ona Budrienė, Vilkaviškio sutrikusios psichikos žmonių globos bendrijos pirmininkė Albina Tiunaitienė.  


Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos inf.