Meniu
Marijampolės profesinio rengimo centrui vadovaus naujasis direktorius

Šiandien, lapkričio 5 d., iškilmingame renginyje pasveikintas naujasis Marijampolės profesinio rengimo centro (MPRC) direktorius Gražvydas Juodišius, kuris paskirtas vadovauti šiai įstaigai penkerių metų kadencijai. Įvykusiose iškilmėse naujajam įstaigos vadovui įteiktas švietimo ir mokslo ministrės Jurgitos Petrauskienės įsakymas bei perduoti visi įgaliojimai.

Marijampolės profesinio rengimo centras turi filialą Vilkaviškyje, tad pasveikinti G. Juodišių su naujomis, atsakingomis pareigomis nuvyko Vilkaviškio rajono savivaldybės meras Algirdas Neiberka. Savivaldybės vadovas sveikindamas paskirtąjį centro direktorių kvietė jį atvykti į Vilkaviškį ir kartu aptarti MPRC Vilkaviškio skyriaus problemas ir tikslus, kuriuos skyriaus bendruomenė yra išsikėlusi, kad šio skyriaus veikla rajone nenutrūktų. Meras tikisi, kad su naujojo vadovo pagalba pavyks išsaugoti MPRC Vilkaviškio skyrių.

„Turėdami rajone šią švietimo įstaigą, turėdami moksleivius, kurie ją baigia, turėdami paruoštus specialistus, mes tikrai turime ką pasiūlyti ir darbdaviams“, – kalbėjo savivaldybės vadovas A. Neiberka.

Kol ši švietimo įstaiga neturėjo pastovaus vadovo, centrui laikinai vadovauti buvo paskirtas direktoriaus pavaduotojas infrastruktūrai Romualdas Vadluga. Jis šias pareigas užėmė po to, kai į užtarnautą poilsį išėjo beveik dvidešimt metų Marijampolės profesinio rengimo centrui vadovavęs Vidas Juozas Šalaševičius.

Iškilmėse naująjį vadovą sveikino atvykę Lietuvos Respublikos Seimo nariai Kęstutis Smirnovas, Dainius Gaižauskas ir Kęstutis Mažeika, Marijampolės savivaldybės merė Irena Lunskienė ir Šakių rajono savivaldybės meras Edgaras Pilypaitis, Marijampolės kolegijos, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų atstovai bei kiti socialiniai partneriai.

Naująjį vadovą sveikino ir visa MPRC bendruomenė: profesinio rengimo centro Vilkaviškio ir Kudirkos Naumiesčio skyrių vedėjai, centro administracija, darbuotojai, mokinių savivaldos organizacijos atstovė. Pastarajai paprašius, naujasis vadovas visų akivaizdoje davė priesaiką.

Iki paskyrimo direktoriumi, G. Juodišius vadovavo šio centro Statybos ir mechanikos skyriui. Naujasis centro vadovas yra baigęs fizikos ir informatikos bakalauro studijas Šiaulių universitete, Aleksandro Stulginskio universitete įgijęs žemės ūkio mechanikos inžinerijos magistro kvalifikaciją. Be to, G. Juodišius yra sukūręs klestintį šeimos verslą, tačiau savo kalboje pabrėžė, kad pedagogika yra jo pašaukimas, kuriai atiduoda visas savo jėgas.