Meniu
Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena Vilkaviškio rajone pažymėta įspūdingomis akcijomis ir įdomiomis veiklomis kiekvienam

Kovo 11-ąją nuo pat ryto Vilkaviškyje ir kitose rajono vietose vyko renginiai, skirti paminėti Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną. Didi Lietuvos valstybės ir mūsų visų šventė šįkart paminėta iškilmingomis akcijomis, netikėtais pasirodymais, įvairiomis veiklomis, skirtomis tiek kultūros mylėtojams, tiek aktyvaus sporto entuziastams.

Šventinis rytas Vilkaviškyje prasidėjo įspūdinga akcija, kurią iniciavo Vilkaviškio kultūros centro kolektyvas. Šventinėje eisenoje 28 rajono įstaigų, organizacijų, klubų ir įmonių atstovai į dr. Jono Basanavičiaus aikštę įnešė 28 Lietuvos trispalves. Vėliavų buvo tiek, kiek sukako nepriklausomybės metų, praėjusių nuo 1990-ųjų.

Prie iniciatyvos Kovo 11-ąją išradingai pasveikinti valstybę su Nepriklausomybės atkūrimo diena prisijungė: Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgų Dainavos apygardos 1-osios rinktinės 106 kuopos kareiviai, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija (Lietuvos vėliavą nešė Administracijos direktorius Vitas Gavėnas), Vilkaviškio miesto seniūnija, Kybartų pasienio užkarda, Kauno teritorinės muitinės Kybartų kelio postas, Vilkaviškio priešgaisrinės gelbėjimo tarnyba, Vilkaviškio rajono policijos komisariatas, VšĮ Vilkaviškio pirminės sveikatos priežiūros centras, Vilkaviškio dekanatas, Kybartų pataisos namai, Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamento Vilkaviškio rajono agentūra, Vilkaviškio kelių tarnyba, Pajevonio girininkija, Vilkaviškio medžiotojų klubas „Svirkalnis“,  AB ,,Energijos skirstymo operatorius“, UAB „Vilkaviškio vandenys“, AB „Lietuvos geležinkeliai“, UAB „Vilkaviškio komunalinis ūkis“, Suvalkijos (Sūduvos) kultūros centras-muziejus, Vilkaviškio krašto laikraštis „Santaka“, Vilkaviškio kultūros centras, Vilkaviškio rajono sporto mokykla, Vilkaviškio „Aušros“ gimnazija, Vilkaviškio „Gražinos“ skautų draugovė, Vilkaviškio Petro Karužos 6-osios kuopos šauliai.

Po iškilmingo vėliavų įnešimo įvyko Lietuvos vėliavos pakėlimo ceremonija. Vėliavą pakėlė Vilkaviškio Petro Karužos 6-osios kuopos jaunieji šauliai. Susirinkusiuosius Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos proga pasveikino Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Daiva Riklienė.

28-eri atkurtos nepriklausomybės metai labai simboliški Vilkaviškio skautams. Tais pačiais 1990 metais buvo atkurta Vilkaviškio „Gražinos“ draugovės skautų veikla.  Pagal amžių ir patyrimo laipsnį jie dalyvauja įvairiuose miesto, įstaigų, organizacijų, Lietuvos skautijos renginiuose. Patys inicijuoja projektus, akcijas, žygius. Aikštėje įvyko mažųjų narių priesaikos sakymo ceremonija.

Specialią priesaiką davė ir Vilkaviškio Petro Karužos 6-osios kuopos jaunieji  šauliai.  Vilkaviškyje jaunųjų šaulių užsiėmimus lanko apie 40 įvairaus amžiaus jaunuolių. Iš pradžių naujokai 2–3 mėnesius būna laikomi kandidatais, o vėliau jų kandidatūros yra apsvarstomos ir priimamas galutinis sprendimas. Tikimasi, kad pasižadėjimas per šią svarbią dieną taps gražia tradicija. Visas ceremonijas, vykusias centrinėje miesto aikštėje, vainikavo Klaudijos Arlauskaitės atliekama daina.

Po šv. Mišių už Lietuvos valstybę Vilkaviškio katedroje visi buvo laukiami Vilkaviškio kultūros centre, kur vyko šventinis koncertas „Lietuvą širdy turi“, kur gražiausius savo kūrinius dovanojo Vilkaviškio moksleivių pučiamųjų instrumentų orkestras, vadovaujamas Sauliaus Mickevičiaus ir kviestinis svečias – operos solistas Egidijus Bavikinas.

Iškilmingame renginyje sveikinimo kalbą susirinkusiesiems tarė Vilkaviškio rajono savivaldybės meras Algirdas Neiberka. Kalbėdamas Savivaldybės vadovas pažymėjo, kad laisvė bei nepriklausomybė – tai ne tik atviras kelias į pasaulį, bet ir didelė atsakomybė. Atsakomybė už save, savo artimą, ir už Lietuvą. Meras linkėjo kurti ją tokią, kurioje būtų gera gyventi visiems.

Taip pat A. Neiberka pagerbė ir įteikė Mero padėkos raštus rajonui nusipelniusiems asmenims ir kartu jiems padovanojo po Lietuvos trispalvę – brangiausią mūsų laisvės ir nepriklausomybės simbolį.

Mero padėkos raštais Kovo 11-osios, Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos proga, apdovanoti:

  • Žydrūnė Gudiškienė, Kybartų kultūros centro Virbalio kultūros namų kultūrinės veiklos vadybininkė, už kultūros ir meno sklaidą, kūrybišką renginių organizavimą ir išradingumą, profesinį atisdavimą ir meilę savo darbui;
  • Agnė Vyšniauskaitė ir Vaidas Byla, Vilkaviškio rajono savivaldybės logotipo ir šūkio idėjos konkurso nugalėtojai;
  • Saulius Mickevičius, Vilkaviškio moksleivių pučiamųjų instrumentų orkestro vadovą, už indėlį į krašto kultūros puoselėjimą ir pilietinį jaunimo ugdymą;
  • Gintas Bakūnas, Šeimenos seniūnijos seniūnas, už ilgametį, atsakingą, sąžiningą darbą, nuoširdžią pagalbą seniūnijos gyventojams bei visuomeninę veiklą;
  • Daina Kovalčikienė, rašytoja, Vilkaviškio r. Pilviškių „Santakos“ gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, už kūrybinius ieškojimus, atradimus, už jauno žmogaus pasaulio meninį atvėrimą ir įprasminimą;
  • Kybartų bendruomenė ir jos pirmininkas Vitas Katkevičius;
  • Ramūnas Žemaitis, Gudkaimio kaimo bendruomenės pirmininkas;
  • Jonas Oleka, Bartninkų seniūnijos darbininkas, už ilgametį ir nepriekaištingą darbą, aktyvią visuomeninę veiklą;
  • Ramutė Jablonskienė, UAB „Kybartų darna“ direktoriaus pavaduotoja, už ilgametį, nepriekaištingą, sąžiningą darbą ir aktyvią visuomeninę veiklą;
  • Nijolė Paleckienė, Kybartų vaikų globos namų direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams, už ilgametį, nepriekaištingą, sąžiningą darbą ir aktyvią bendruomeninę veiklą.

Susirinkusiuosius su Kovo 11-ąja pasveikino Lietuvos Respublikos Seimo narys Kęstutis Smirnovas. Jis taip pat įteikė padėkos raštus kraštui nusipelniusiems rajono gyventojams ir padovanojo jiems po Lietuvos valstybės šimtmetį žymintį ženkliuką.

Koncerto metu taip pat vyko laisvosios menininkės Vaidutės Diržiuvienės paskelbtos akcijos apdovanojimai. Jos sumanyta akcija „Varpo dūžiai Lietuvai“, kuri skirta Lietuvos 100-mečiui, kvietė suskaičiuoti varpus, kurie „skambėjo“ „Jūrinės šarkos“ langų vitrinoje. Gyventojams reikėjo užsukti į parduotuvę ir parašyti suskaičiuotų varpų kiekį. V. Diržuvienė apdovanojo konkurso dalyvius, kurie spėjo skaičių ir buvo arčiausiai tikslaus, o iš viso vitrinoje slėpėsi 150 varpų. Tai buvo pirmoji akcijos dalis. Akcijos antroji dalis tęsis iki J. Basanavičiaus gimtadienio, lapkričio 23 d. Tuomet bus sujungiamos Origami technika išlankstytos lelijos, kaip dovana Lietuvai, J. Basanavičiui, V. Kudirkai, ir visiems nepriklausomybės signatarams bei doriems lietuviams, į trispalvę giją.

Kovo 11-oji iškilmingai paminėta ir Kybartuose. Kybartų kultūros centre vyko Vytauto Mačiulaičio fotografijų paroda „Laisvės kovų takais“, skirta Lietuvos valstybės šimtmečiui paminėti. Parodos autorius pristatydamas savo darbus papasakojo, kad ši paroda, tai jo padėka kovojusiems už Laisvę ir taip jis stengiasi eiti savo mirusių protėvių kovų keliais, saugoti atmintį apie juos, puoselėti lietuvybę. Kaip sako autorius, laisvė – ne tik malonumai, bet ir atsakingas darbas Tėvynės labui.

Popietę kybartiečiai ir miesto svečiai rinkosi į vokalinės muzikos festivalį „Dainuojam Lietuvai“. Nuotaikingai koncertą pradėjo vos prieš du mėnesius susibūręs Kybartų kultūros centro vaikų pop choras. Šventinius sveikinimus ir palinkėjimus kybartiečiams išsakė Seimo narys Kęstutis Smirnovas, Vilkaviškio rajono savivaldybės meras Algirdas Neiberka, Kybartų seniūnas Romas Šunokas. Seimo narys įteikė padėkas gydytojai Žilvinai Urbonavičienei, vokalinių ansamblių „Aušrinė“, „Vaivora“ bei vaikų pop choro vadovei Irmai Menčinskienei, Kybartų kultūros centro darbuotojams. Kybartų kultūros centrui padovanojo reikšmingą dovaną – 1918 m. vasario 16-osios Lietuvos nepriklausomybės akto kopiją.

Koncerte pasirodė vokaliniai ansambliai „Gija“ (vadovė D. Borkertienė) „Vaivora“ ir „Aušrinė“ (vadovė I. Menčinskien), „Šypsena“ ir „Jovaras“ (vadovė N. Gardauskienė), „Savito“ (vadovė A. Burbulienė), Girėnų kapelos vyrų kvintetas (vadovė N. Klimauskienė). Koncerto pabaigoje vokalinių ansamblių vadovams meras A. Neiberka įteikė padėkas, Kybartų kultūros centro direktorė A. Vencienė padėkojo kolektyvų vadovams ir įteikė saldžias dovanėles kolektyvams.

Rajone vyko ir daug kitų gražių renginių: pilviškiečiai buvo kviečiami rinktis į minėjimą Pilviškių kultūros namuose ir pažiūrėti D. Ulvydo filmą „Emilija iš Laisvės alėjos“, Pajevonyje sveikinimą Lietuvai dovanojo apeiginio dainavimo ansamblis „Dijūta“ bei Pajevonio krašto šviesuoliai, Gražiškių bendruomenės namuose vyko šventinis Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai skirtas koncertas, į tradicinį Kovo 11-osios žygį Suvalkijos kalvomis ir piliakalniais kvietė Šiaurietiško ėjimo klubas.


Akimirkos iš Kovo 11-osios renginių:

 


Daugiau nuotraukų galite rasti čia.Šventinės akimirkos Kybartuose:


Ieva Šlivinskienė

Bendrojo skyriaus vyriausioji specialistė

Nuotr. autorės ir Kybartų kultūros centro