Meniu
KVIETIMAS TEIKTI PASIŪLYMUS DĖL DARBO GRUPIŲ VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019–2027 METŲ STRATEGINIAM PLĖTROS PLANUI PARENGTI SUDĖTIES

Nevyriausybinių organizacijų ir verslo atstovų dėmesiui,

 

Informuojame, jog Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijoje  šiuo metu yra rengiamas Vilkaviškio rajono savivaldybės 2019–2027 metų strateginis plėtros planas (toliau – Planą).


Plane numatytomis priemonėmis Savivaldybės teritorijoje bus plėtojama švietimo, sveikatos priežiūros, kultūros, transporto ir kita infrastruktūra, vykdomos kitos investicijos. Planas taip pat bus pagrindas Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramai Savivaldybėje planuoti.             


Siekdami, kad Planas būtų kokybiškas, kviečiame Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje veikiančias verslo įmones ir nevyriausybines organizacijas prisidėti prie Plano rengimo ir iki 2017 m. gruodžio 27 dienos 17.00 val. pasiūlyti savo atstovus į formuojamas darbo grupes:

  • Ekonomikos plėtros darbo grupę (aprėpiamos sritys:  verslo skatinimas, viešosios verslui svarbios infrastruktūros plėtojimas, šalies ir užsienio  investicijų pritraukimas, kitų sąlygų kurti darbo vietas sudarymas ir pan.);
  • Žmogiškųjų išteklių plėtros 1-ąją darbo grupę (švietimas ir ugdymas, sportas, kultūra ir pan.);
  • Žmogiškųjų išteklių plėtros 2-ąją darbo grupę (sveikatos apsauga, socialinė apsauga ir parama ir pan.);
  • Aplinkos ir infrastruktūros plėtros darbo grupę (aplinkos apsauga, transporto ir kita inžinerinė infrastruktūra ir pan.);
  • Viešojo valdymo tobulinimo darbo grupę (savivaldybės valdymas, viešųjų ir administracinių paslaugų teikimas, IT taikymas viešajame administravime ir pan.).

 

Pagrindinis darbo grupei keliamas tikslas – suformuoti ir tarpusavyje susitarti dėl savivaldybės plėtros strategijos (vizijos, plėtros prioritetų, tikslų ir uždavinių, priemonių plano) atstovaujamoje srityje.


Pagrindiniai darbo grupės nariui keliami uždaviniai – tinkamai atstovauti savo sritį ir pateikti konstruktyvius pasiūlymus dėl savivaldybės plėtros strategijos (savivaldybės vizijos, plėtros prioritetų, priemonių plano ir kt.).


Norėdami pasiūlyti savo atstovą (atstovus) į vieną ar kelias darbo grupes, kviečiame iki 2017 m. gruodžio 27 d. 17.00 val. elektroniniu paštu info@mtprojektai.lt pateikti informaciją apie deleguojamąjį asmenį  (nurodoma: vardas, pavardė, pareigos atstovaujamoje organizacijoje) ir į kurią darbo grupę (nurodomas darbo grupės pavadinimas) deleguojamas.                     


Asmenys ryšiams:

Darbo grupių sudarymo ir asmenų delegavimo klausimais – Viešosios įstaigos Mokslinių ir taikomųjų projektų centro direktorius Algimantas Venckus, tel. 8 698 25772, el. paštas info@mtprojektai.lt;


Bendraisiais Plano rengimo klausimais – Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Investicijų, strateginio planavimo ir vietinio  ūkio skyriaus Vyriausioji specialistė Milda Vaičaitienė, tel. (8 342) 60 199, el. paštas milda.vaicaitiene@vilkaviskis.lt.  

                                           

 

                      Su pagarba,

 

                Strateginio plėtros plano rengėjai