Meniu
Kvietimas neformaliojo vaikų švietimo teikėjams teikti neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) programas 2019 metams

         2019 m. planuojamas Projekto ,,Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ pratęsimas, kurio tikslinis finansavimas bus skiriamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų.

              Kviečiame naujus neformaliojo vaikų švietimo (toliau – NVŠ) teikėjus teikti Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijai (304 kab.) NVŠ programas akreditavimui (paraiškos forma pridedama).

              Atkreipiame dėmesį, kad dabar vykdančių veiklas NVŠ teikėjų programos yra akredituotos iki 2019-12-31

              Neregistruoti (nauji) Švietimo ir mokslo institucijų registre (toliau – ŠMIR) ir neturintys prieigų prie Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registro (toliau – KTPRR) NVŠ teikėjai iki 2018 m. gruodžio 4 d. pateikia Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiajai specialistei Žydrei Žilinskienei (216 kab.) įstaigos nuostatus/įstatus, verslo liudijimą ar individualios veiklos pažymą bei programą vykdančio pedagogo kompetencijas įrodančias dokumentų kopijas (galima el. p. zydre.zilinskiene@vilkaviskis.lt ) ir užpildo Švietimo valdymo informacinės sistemos naudotojo (švietimo institucijos) registravimo duomenų prašymą:

Prašymas-duomenų registravimo kortelės forma (juridiniams asmenims)

Prašymas-duomenų registravimo kortelės forma (fiziniams asmenims (laisviesiems mokytojams)

 

Reikalavimai rengiamoms NVŠ programoms:

         1. NVŠ programos turi atitikti Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 15 straipsnyje apibrėžto kito neformaliojo vaikų švietimo paskirtį ir Neformaliojo vaikų švietimo koncepcijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. ISAK-2695 „Dėl Neformaliojo vaikų švietimo koncepcijos patvirtinimo“, nuostatas.

         2. NVŠ programas Vilkaviškio rajono savivaldybėje privaloma vykdyti ne mažiau kaip po 2 val. per savaitę, 8 val. per mėnesį.

         3. NVŠ programos turi būti registruotos KTPRR ir paraiškoje nurodytas registracijos kodas

          Paraiška su prašymu dėl Neformaliojo vaikų švietimo programos akreditavimo, teikiami Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriui (S. Nėries g.1, Vilkaviškis) ne vėliau kaip iki 2018 m. gruodžio 12 d.

        Pridedama: Vilkaviškio rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašas

          Informacija ir konsultacijos apie NVŠ programų teikimą ir įgyvendinimą nuo 2018 m. lapkričio 26 d. teikiama Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriuje (kontaktiniai asmenys: Daiva Gvazdaitienė tel. 8 342 60 063, el. p. daiva.gvazdaitiene@vilkaviskis.lt ir Žydrė Žilinskienė tel. 8 342 60 090, el. p. zydre.zilinskisne@vilkaviskis.lt