2017.09.21, ketvirtadienis
Į pradžią El.paštas Svetainės žemelapis
Neįgaliųjų pasirinktys
Į pradžią VILKAVIŠKIO
RAJONO
SAVIVALDYBĖ
Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija Biudžetinė įstaiga,
S. Nėries g. 1,
70147 Vilkaviškis,
tel. (8 342) 60 062,
faks. (8 342) 60 066,
el. p. savivaldybe@vilkaviskis.lt
Juridinių asmenų registras,
kodas 188774441
Teisinė informacija Veikla Paslaugos Renginiai
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a
a
a

a
aa
a
a
a
 
a

 

 

VARTOTOJŲ PRISIJUNGIMAS
Naujienos ir aktualijos
KVIEČIAME MOKINIUS DALYVAUTI IR REGISTRUOTIS Į INSTITUCIJŲ PARENGTAS NEFORMALAUS VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMAS

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALAUS VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMŲ ANOTACIJOS

 

Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centro programos:

1. Išgyvenimas skautaujant. Skautavimas – tai galimybė išmokti įvairiausių dalykų: išmokti mylėti Tėvynę bei jos gamtą; būti gamtos draugu, mokėti džiaugtis mažais dalykais ir tuo džiaugsmu dalintis su kitais; būti pilietišku bei atsakingai veikti visuomenėje ir teikti pagalbą kitiems. Tai mokymasis padėti artimui, suprasti kitą žmogų, išmokyti kitą – brolį ar sesę to, ką moku pats/pati, kartu mažose grupėse mokytis per patyrimą. Šios programos dalyvių pagrindinė veikla – žygiai, išvykos, mokomieji užsiėmimai (skautoramo), mokymasis per žaidimus, stovyklos gamtoje, stovyklavimo bei išgyvenimo gamtoje įgūdžių formavimas ir skautiškų vertybių bei pilietiškumo ugdymas.

2. Jaunųjų britų klubas. Programa skirta aukštesniųjų gimnazijos klasių mokiniams, kuriems anglų kalba ne tik privaloma disciplina, bet ir bekraštės ateities galimybių erdvės, kultūrinės bei istorinės vertybės, neaprėpiamas idiomų ir frazeologizmų pasaulis. Ji skirta jaunuoliui, vertinančiam, gerbiančiam ir mylinčiam anglų kalbą bei trokštančiam patobulinti savo klausymo bei kalbėjimo įgūdžius, norinčiam įgyti gebėjimą skaityti ir analizuoti, geidžiančiam praplėsti savo akiratį ir kuo daugiau sužinoti apie Jungtinę Karalystę, jos istoriją, kultūrą bei nūdienos aktualijas. Užsiėmimų metu skaitysime, klausysime, diskutuosime angliškai, žiūrėsime BBC laidas, vyksime į Vilniuje įsikūrusį Britų tarybos bei informacijos centrą. Ši programa bus naudinga tuo, kad jaunuoliai įgis daugiau pasitikėjimo savo jėgomis, peržengs baimės bendrauti užsienio kalba barjerą, praturtins savo kultūrinį bei kalbinį akiratį. Mokiniai neabejotinai praplės savo aktyvųjį žodyną, tai jiems padės geriau išlaikyti valstybinį anglų kalbos brandos egzaminą, o gal ir paskatins išmėginti savo jėgas studijuojant užsienyje.

3. Jaunieji policijos rėmėjai (toliau – JPR). JPR veikla – tai saugios aplinkos kūrimas vaikų ir jaunimo centre, mokykloje, gatvėje ir juos supančioje aplinkoje. JPR būrelio nariai savo veikla prisidės prie nepilnamečių nusikalstamumo ir kitų teisės pažeidimų prevencijos, susipažins su policijos veikla, įgis teisinių žinių. Šis savanoriškas mokinių susivienijimas į pritrauktų daugiau jaunuolių bei skatintų bendraamžių užimtumą, sveiką ir teisingą gyvenimo būdą.

4. Kūrybinės dirbtuvės „Papjė mašė“. Programa skirta mokyklinio amžiaus vaikams (7–17 metų). Papjė mašė vaikams suteiks naujas galimybes ir daug vietos paliks fantazijoms įgyvendinti. Dirbant papjė mašė technika, vaikų žinios apie popieriaus ypatybes bus įtvirtinamos praktiškai. Dirbinių klijavimo, lipdymo, liejimo procesai padės formuoti vaiko įgūdžius, stropumą, atkaklumą ir darbštumą. Naudojant šią techniką yra ugdomi vaikų kūrybiniai gebėjimai bei meninis skonis, tvarkingumas ir originalumas. Ši neįprasta medžiaga būdama labai pigi gali padėti pažinti skulptūrų ir reljefų liejimo technologiją, daiktų transformavimo į meno kūrinius galimybes.

5. Vaidybinės improvizacijos. Linksma kūrybinė veikla, kurios metu mokinys įgaus pasitikėjimo, išmoks matyti, girdėti ir jausti kitus, bei susipažins su teatro menu, teorija. Išmoks scenos kalbos, judesio raiškos, mokysis vaidmenų kūrimo, improvizacijos. Tai puiki galimybė pajusti scenos baimę ir palaimą būti aktoriumi.

6. Jaunieji vokalistai. Ši programa yra skiriama ugdytinių vokalo lavinimui, naudojant įvairias pratybų formas: muzikinė klausos formavimas, vokalinių technikų ugdymas, judesio, muzikinio skonio ir artistiškumo lavinimas. Mokiniai mokysis meniškai atlikti kūrinius, bei dalyvaus koncertuose festivaliuose, konkursuose. Jaunųjų vokalistų būrelis – galimybė užlipti ant didžiosios scenos prožektorių šviesoje, pradžiuginti draugus ir artimuosius savo gebėjimais.

7. Jaunasis fotografas. Ugdytiniai bus supažindinami su fotografavimo aparatūra, jos panaudojimo galimybėmis, optika, kompozicijos pagrindais. Mokysimės pasirinkti optimaliausią fotografavimo tašką, kadruotę ir tinkamą apšvietimą. Ugdysime kūrybinius, meninius ir techninius gebėjimus. Viso to išmokstama detaliai analizuojant darbus, rengiant parodas, dalyvaujant respublikiniuose konkursuose. Improvizacine patirtimi taip pat dalijamasi kartu su Lietuvoje gerai žinomais fotomenininkais.

8. Rūbų dizaino studija. Programos metu bus supažindinama su rūbų kūrimo procesu, analizuojama kostiumo istorija, eskizų piešimas, koloristikos pagrindai. Mokiniai išmoks kūrybiškai pažiūrėti į aprangos kūrimą, savo stiliaus pasirinkimą, spalvų derinimo svarbą, rūbų dekoravimo galimybes. Pasirengimas sukurtų kostiumų demonstravimui ant podiumo motyvuos modeliuotojus atsakingam ir kūrybiškam darbui.

9. Šokio raiškos studija. Programa skirta vaikams ir jaunuoliams, siekiant ugdyti ir puoselėti liaudiško šokio tradicijas, etninį paveldą, šokio, kaip saviraiškos ir bendravimo priemone atskleisti ir plėtoti vaiko kūrybinius gebėjimus. Programos metu tenkinamas natūralus poreikis judėti, ugdomas sąmoningas ir harmoningas kūno judesys, tenkinami saviraiškos poreikiai, ugdoma kūrybiška, emocinga, aktyvi, sugebanti kurti ir džiaugtis, galinti išreikšti savo gebėjimus, tikrąsias vertybes, asmenybė

10. Vokiečių kalbos būrelis. Užsienio kalbų žinios praverčia net tik profesinėje srityje, bet ir padeda suprasti savo ir kitų tautų gyvenimo būdą bei atveria duris tarpkultūriniam bendradarbiavimui ir tolerancijai. Norint pasiekti kuo geresnių rezultatų mokantis užsienių kalbų svarbu tobulinti užsienio kalbų mokymosi procesą užklasinėje veikloje, skatinti iniciatyvas ir populiarinti užsienio kalbas. Vokiečių kalbos būrelio veikla orientuota į nedideles mokinių grupeles. Ši programa suteikia bendrinės vokiečių kalbos žinias, supažindina su kalbos struktūra, gramatinėmis konstrukcijomis, žodynu. Programa paremta TPS (teorija, praktika, savarankiškas darbas) metodika, kuri padeda vokiečių kalbos užsiėmimų metu teorines žinias pritaikyti praktiškai, skatina gramatines žinias įtvirtinti bendraujant. Taip pat supažindina su vokiškai kalbančių šalių kultūra ir tradicijomis.

11. Grokime gitara. Grupinių pamokų metu vaikai ir jaunuoliai susipažins su grojimo gitara ir muzikos teorijos pradmenimis, mokysis klausyti, analizuoti bei atlikti popmuzikos kūrinius. Užsiėmimų metu ugdytiniai ne tik išmoks groti gitara, jie išmoks ir sistemingai dirbti, naudingai praleisti savo laisvalaikį, taps drąsesni bei įgis daugiau pasitikėjimo savo jėgomis ir sugebėjimais, taps savarankiškesni ir atsakingesni, išlavins savo muzikinį ir estetinį skonį, orientuosis muzikos stiliuose ir žanruose bei įgis koncertinės patirties.

12. Fitodizaino studija. Šioje studijoje ugdytiniai sužinos apie patalpų ekologines sąlygas, apšvietimo galimybes, augalų derinimo principus patalpose. Vykdant programą mokiniai pažins spalvų derinimo principus, įvairių augalų asortimentą, jų priežiūros ypatybes. Užsiėmimų metu mokysis puošti buities daiktus, vitrinas, gyvenamuosius būstus ir kitas patalpas sausais ir gyvais augalais, kitomis gamtinių medžiagų kompozicijomis, bus kuriamos įvairios puokštės, stilizuoti medeliai, papuošiantys interjerą.

13. Jaunųjų šokėjų studija. Vadovė savo šokėjus moko modernaus, šiuolaikinio ir kitų šokio stilių judesių, kuriuos originaliai sintetina savo kompozicijose. Moko improvizuoti, skatindama naudoti savo kūrybos judesius, jų derinius. Suteikiama muzikinių, choreografinių žinių, lavinamas ritmo pojūtis, taisyklinga, artistiška laikysena, kūno lankstumas, ištvermė. Grupės nariai turi galimybę dalyvauti festivaliuose, konkursuose, kūrybinėse stovyklose

14. Jaunieji gamtos tyrinėtojai. Mokiniai įgis mokslinio mąstymo ir tyrimo gebėjimų. Išmoks planuoti, atlikti stebėjimus, analizuoti gautus rezultatus, daryti išvadas. Būrelyje vaikai plačiau susipažins su Lietuvos flora ir fauna, retais ir nykstančiais augalais bei gyvūnais, gamtosaugos pagrindais. Atliks įvarius stebėjimus, herbarizuos augalus. Dalyvaus įvairiuose renginiuose, teminėse ekskursijose.

15. Šilko tapybos pradžiamokslis. Programa skirta mokytis tapybos ant šilko. Tai menas, kuriame spalvų bei formų pagalba realizuojamos savos mintys, paliekama vieta kūrybinei improvizacijai, nereikalaujant didelių meninių gebėjimų. Čia susipažįstama su tapybos ant šilko technika, piešimo ant šilko subtilumu ir lengvumu, kuriami atvirukai, paveikslėliai vitražai, skarelės. Tapyba ant šilko yra atpalaiduojantis, užburiantis, kūrybiškas užsiėmimas.

 

Vilkaviškio kultūros centro programa

 

16. Šiuolaikinio šokio stiliai. Dalyvaudami programoje, mokiniai susipažins su Jazz funk bei hip hop šokių stiliais, atlikimo technika, turės galimybę patys aktyviai dalyvauti muzikos pasirinkime, šokio bei kostiumo kūryboje, lavins kūno plastiką, ritmo pajautimą, mokysis komunikavimo, dalyvaus kūrybiniame procese, ugdys saviraišką per kūno kalbą. Proceso metu įtvirtins jazz funk ir hip hop šokio stilius. Dalyvaus visuomenės kultūriniame gyvenime. Ugdys sceninę kultūrą. Programos tikslas – skatinti mokinių domėjimąsi šiuolaikiniu šokiu, ugdyti visapusiškai kultūringą asmenybę.

 

Lietuvos šaulių sąjungos programa

 

 17. Jaunųjų šaulių ugdymo programa. Jaunuolis, dalyvaudamas šiame kurse, įtvirtins žinias apie pagrindines valstybines institucijas ir jų svarbą, išmoks taisyklingai žygiuoti, dėvėti uniformą, saugiai elgtis su pneumatiniu ir mažo kalibro šautuvais, teisingai atlikti šaudybos pratimus, susipažins su pagrindiniais reikalavimas ruošiantis žygiui, orientavimusi vietovėje ir asmens higienos laikymusi bei maitinimusi lauko sąlygomis. Taip pat bus mokoma spręsti įvairias komandines užduotis, ugdomos asmeninės bei lyderio kompetencijos. Programa orientuota į aktyvų gyvenimą mėgstantį ir propaguojantį jaunimą. Supažindinama su Lietuvos šaulių sąjungos, Lietuvos kariuomenės bei kitų statutinių organizacijų veikla, jų tikslais, per jaunimui patrauklią veiklą skatinama siekti aukštesnių pakopų jaunųjų šaulių ugdyme, tuo pačiu vykdant prevenciją nusikalstamumui jaunimo tarpe.

 

Vilkaviškio muzikos mokyklos programos:

 

18. Pučiamųjų instrumentų orkestro studija. Programa suburs viso Vilkaviškio rajono mokinius, mėgstančius muzikuoti ir dirbti didelėje komandoje. Orkestro pradžiamokslis, gebėjimas įvaldyti pučiamuosius instrumentus, dalyvavimas orkestro veikloje, koncertuose, vietiniuose, regioniniuose, respublikiniuose, tarptautiniuose konkursuose, festivaliuose, dainų šventėse – pagrindiniai studijos tikslai. Programa orientuota į vaikų ir jaunimo, kultūrinį švietimą, ugdomąją meninę raišką ir saviraišką, tai mokymasis dirbti komandoje, bendrauti ir bendradarbiauti.

19. Liaudies instrumentų meninė raiška. Šios programos metu mokiniai bus supažindinti su lietuvių liaudies muzikos raiška, patys bus mokomi muzikuoti įvairiais instrumentais ir įvairiomis grupelėmis, tai skatins ieškoti, bandyti, vertinti liaudies kultūrą kaip ilgaamžių vertybių liudijimą ir asmens saviugdos šaltinį, skatins ugdyti nuostatas, kad vertingas ir įdomus pasauliui esi tuomet, kai gali pristatyti originaliai suvoktą nacionalinį tapatumą. Stengsimės suburti jaunimą (pritraukiant ir iš tolimesnių rajono vietų), muzikuojantį tautiniais muzikos instrumentais ir norinčius to išmokti.

 

Vilkaviškio rajono sporto mokyklos programos:

 

20. Šaškės – menas, sportas, mokslas. Programos esmė –supažindinti ir išmokyti vaikus žaisti šaškėmis. Programa skirta 7–10 metų amžiaus vaikams. Užsiėmimų metu bus mokoma šaškių ėjimų ir žaidimo pagrindų. Šaškių žaidimo paslapčių galima mokytis visą gyvenimą. Žaidimo nauda: gerina atmintį, lavina skaičiavimo tolį ir tikslumą, lavina operatyvinį mąstymą, moko greitai ir savarankiškai priimti sprendimus, lavina loginį mąstymą. Kodėl šaškės yra menas? Šaškių žaidimas žavi triuškinančiomis kombinacijomis, nepastebimais manevrais, kurie leidžia pasiekti pergalės visiškai beviltiškose situacijose. Kodėl šaškės yra sportas? Jos turi varžybos elementų ir vadinamos „proto gimnastika“. Kodėl šaškės yra mokslas? Šaškės yra toks pat mokslas kaip ir matematika. Žaidėjai ieško geriausių ėjimų, vertina pozicijas.

21. Futbolo mokyklėlė. Programa skirta 7–9 metų amžiaus vaikams, norintiems išreikšti save ir įgyti pradinių žinių ir įgūdžių apie futbolą, kurie siekia stiprinti bendrąjį ir specialųjį fizinį pasirengimą. Pagrindinė vaikų ugdymo organizavimo forma – grupinės pratybos ir varžybos. Programą sudaro futbolo teorijos pagrindai (sporto šakos istorija, varžybų taisyklės, sveika gyvensena ir kt.), futbolo žaidimo praktiniai užsiėmimai (bendras fizinis, specialus techninis, taktinis, psichologinis ir integralus rengimas) ir varžybų veikla. Programoje numatytos aktyvios veiklos, vyrauja praktiniai ugdymo metodai, kurie leis ugdyti ir lavinti praktinius įgūdžius bei gebėjimus. Sportuodami vaikai sustiprės fiziškai, turės teorinių ir praktinių žinių apie futbolo sporto šaką, gebės savarankiškai žaisti futbolą ir kitus komandinius sporto žaidimus, įgis komandinio žaidimo patirties, atsakomybės, darbštumo, atkaklumo, valios, emocijų valdymo ir kitų asmeninių savybių.

22. Judrieji ir sportiniai žaidimai. Esmė – pritraukti kuo daugiau vaikų į judriuosius žaidimus. Bus siekiama naujų saviraiškos būdų atradimo, pasitikėjimo savimi ir savivertės, bendravimo bei bendradarbiavimo gebėjimų tobulinimo. Ugdomos įvairiapusės fizinės ypatybės: jėga, ištvermė, greitumas, lankstumas, koordinacija. formuojama taisyklinga vaikų laikysena, gerinamos kraujotakos, medžiagų apykaitos sistemų funkcinės galios ir reguliuojama kūno masė.

23. Žaidimų sūkuryje. Vaikas žaisdamas ne tik fiziškai lavina savo prigimtines galias, bet ir išgyvena sėkmę ar nesėkmę, kaupia patirtį, susipažįsta su savo kūno galimybėmis, mokosi bendradarbiauti, siekti bendro tikslo, ugdytis draugiškumą, valią, sąžiningumą, atsakomybę už šalia esantį ir už savo veiksmus. Besikeičiančios žaidimo situacijos sudaro galimybes pasireikšti vaiko kūrybiškumui, mąstymui, savarankiškų sprendimų priėmimui, orientacijai, formuoti judėjimo įgūdžius. Taigi žaidimas padeda atsiskleisti asmenybei, charakterio savybėms. Programa skirta 8–10 metų amžiaus vaikams, norintiems sportuoti ir būti aktyviems. Judrieji žaidimai labai vertingi bendram vaiko lavinimuisi: ugdo pagrindinių judesių (ėjimo, bėgimo, šuolių, metimų, daiktų nešimo ir kt.) motorinius įgūdžius, tobulina judesių koordinaciją, grūdina organizmą. Daugumai judriųjų žaidimų būdingas lenktyniavimas, vaikas būna emocingas, aktyvėja jo kūrybinis žaismingumas, tobulėja psichinės ir fizinės (sumanumas, stiprumas, vikrumas, ištvermė) bei moralinės savybės. Įvykdę programoje numatytą veiklą, vaikai sustiprės fiziškai, įgis atsakomybės, valios, atkaklumo ir darbštumo, emocijų valdymo ir kitų asmeninių savybių. Taip pat jie įgis žinių apie tai, kaip galima tinkamai pasirinkti sau patinkančią fizinę veiklą ir ją plėtoti pasirinktoje sporto šakoje.

24. Bėk, judėk ir netingėk. Programos esmė – suteikti žinių ir išmokyti sistemingai ir taisyklingai bėgioti. Juk bėgimas – puikus sportas, kuris sparčiai populiarėja. Tai iššūkis nejudriam gyvenimo būdui. Tačiau kiekvienas žmogus yra skirtingas ir negalima garantuoti, kad jį visi pamėgs. Norint pamėgti, reikia suprasti kokią naudą jis duoda. Bėgant dirba visos pagrindinės raumenų grupės. Šis užsiėmimas ne tik stiprina kojų raumenis, didina ištvermę ir ugdo valią, bet ir daro kūną atsparesnį įvairioms ligoms, stiprina imuninę sistemą, gerina kraujotaką ir širdies darbą, skatina kūrybingumą, suteikia energijos, gerina nuotaiką. Tai puiki investicija į sveikesnę ateitį. Ši programa skirta 16–19 metų amžiaus merginoms ir vaikinams, norintiems išmokti sistemingai ir taisyklingai bėgioti bei pajusti bėgimo džiaugsmą. Planuojama sportuoti lauke, gryname ore. Programą sudaro bėgimo pagrindų teorija (žinios apie fizinio aktyvumo naudą ir sveiką gyvensimo būdą) bei praktika (bėgimas). Po kiekvieno bėgimo mokiniai stebės save, įvertins ir registruos bėgimo pažangą, o taip pat, atsižvelgiant į poreikius, lavins kitus sportinius įgūdžius ir gebėjimus.

25. Muzikos ritmu sportuokime kartu. Aerobikos užsiėmimų metu mokiniai įgis naujų žinių, stengsis pritaikyti tai kasdienėje veikloje. Užsiėmimų metu bus ugdomos šios fizinės ypatybės: lankstumas, koordinacija, pusiausvyra, ištvermės, jėga, greitumas. Formuojama graži taisyklinga laikysena, gerinamos kvėpavimo sistemos funkcinės galios. Bus lavinamas vaikų ritmiškumas, kūrybiškumas, iniciatyvumas.

26. Smagūs žaidimai vaikų laisvalaikiui. Programa skirta 8–10 metų amžiaus vaikams, norintiems sportuoti ir būti aktyviems. Judrieji žaidimai labai vertingi bendram vaiko lavinimuisi: ugdo pagrindinių judesių (ėjimo, bėgimo, šuolių, metimų, daiktų nešimo ir kt.) motorinius įgūdžius, tobulina judesių koordinaciją, grūdina organizmą. Daugumai judriųjų žaidimų būdingas lenktyniavimas, vaikas būna emocingas, aktyvėja jo kūrybinis žaismingumas, tobulėja psichinės ir fizinės (sumanumas, stiprumas, vikrumas, ištvermė) bei moralinės savybės. Įvykdę programoje numatytas veiklas, vaikai įgis žinių apie tai, kaip galima tinkamai pasirinkti sau patinkančią fizinę veiklą ir ją plėtoti pasirinktoje sporto šakoje.

27. Būk aktyvus, linksmas, ir sveikas. Besikeičiančios žaidimo situacijos sudaro galimybes pasireikšti vaiko kūrybiškumui, mąstymui, savarankiškų sprendimų priėmimui, orientacijai, formuoti judėjimo įgūdžius. Taigi žaidimas padeda atsiskleisti asmenybei, charakterio savybėms. Programa skirta 10–15 metų amžiaus vaikams, norintiems sportuoti ir būti aktyviems. Judrieji žaidimai labai vertingi bendram vaiko lavinimuisi, vaikas būna emocingas, aktyvėja jo kūrybinis žaismingumas, tobulėja psichinės ir fizinės (sumanumas, stiprumas, vikrumas, ištvermė) bei moralinės savybės.

 

Vilkaviškio krašto muziejaus programa:

 

28. Kaip gyveno mūsų senoliai. Pažintinė-praktinė mokomoji programa, pritaikoma įvairaus amžiaus mokiniams. Programos dalyviai supažindinami su Vilkaviškio krašto ir Paežerių dvaro istorija, čia gyvenusiais žmonėmis. Organizuojant programą Vilkaviškio mieste, dalyviai supažindinami su miesto ir pašto istorija, seniausiais pastatais, jų architektūra. Žinios pritaikomos praktinėse užduotyse (objektų žymėjimai plane, kryžiažodžių sprendimas, dėlionės). Dalyviai aplankys Vilkaviškio krašto žymių žmonių tėviškes, susipažins su jų gyvenimu ir veikla.

Atgal Spausdinimo versija Siųsti draugui Archyvas


ALGIRDAS NEIBERKA
Vilkaviškio r. savivaldybės
meras


 Gyvenimo aprašymas
Priėmimo valandos
 Mero pavaduotojas
 Veiklos ataskaitos
 
POSĖDŽIŲ TRANSLIACIJA
Posėdžio transliacija
 
RENGINIŲ
KALENDORIUS
NAUJIENŲ
PRENUMERATA
 Įveskite savo el.paštą
 
 
© Vilkaviškio rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos. Sprendimas: Idamas. Naudojama SmartWeb sistema.