Meniu
KVIEČIAME DALYVAUTI JAUNIMO ATSTOVŲ Į VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBĄ RINKIMUOSE

Jeigu TU: iniciatyvus, energingas, entuziastingas  ir besidomintis Vilkaviškio miesto, rajono jaunimo ateitimi ir veikla, kviečiame Tave prisijungti prie jaunimo politikos formavimo komandos ir dalyvauti rinkimuose į Vilkaviškio rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybą!

Vadovaujantis Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. B-TS-24 ,,Dėl jaunimo atstovų rinkimų organizavimo ir delegavimo į Vilkaviškio rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybą tvarkos aprašo patvirtinimo”, skelbiami kandidatų, jaunimo atstovų, į Vilkaviškio rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybą (toliau – SJRT) rinkimai, kuriuose bus išrinkti  5 nariai – jaunimo atstovai į Vilkaviškio rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybą.       

Kandidatus į Jaunimo reikalų tarybos jaunimo atstovus gali siūlyti jaunimo organizacijos, su jaunimu dirbančios organizacijos, mokinių ir (ar) studentų savivaldos, veikiančios savivaldybės teritorijoje, iš savo narių. Kandidatais gali save išsikelti ir pavieniai asmenys nuo 14 metų iki 29 metų (įskaitytinai). Kandidatų skaičius neribojamas.

Kandidatai į Jaunimo reikalų tarybą iki 2019 m. gegužės 17 d. turi pateikti:

  • kandidato į SJRT jaunimo atstovus anketą (1 priedas);
  • motyvacinį laišką;           

Jaunimo atstovai į SJRT bus renkami viešo visuotinio jaunimo organizacijų, su jaunimu dirbančių organizacijų, mokinių ir (ar) studentų savivaldų atstovų, pavienių asmenų, veikiančių Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje, susirinkimo metu 2019 m. gegužės 27 d. 15 val. Atvirame jaunimo centre, esančiame Vytauto g. 26, Vilkaviškis.

Apie savo dalyvavimą visuotiniame susirinkime kiekviena organizacija/mokinių savivalda, pavieniai asmenys turi pranešti el.p.  danguole.gudeliauskiene@vilkaviskis.lt ne vėliau kaip iki 2019 m. gegužės 17 d. 

Visuotiniame susirinkime dalyvauja ir sprendžiamojo balso teisę turi vienas atstovas iš kiekvienos jaunimo organizacijos, su jaunimu dirbančios organizacijos, mokinių ir (ar) studentų savivaldos, veikiančios Savivaldybės teritorijoje. Atstovas į visuotinį susirinkimą deleguojamas pateikiant delegavimo raštą, kuriame turi būti nurodytas deleguojamo asmens vardas, pavardė, einamos pareigos organizacijoje/mokinių savivaldoje ir kontaktinė informacija. Delegavimo raštas turi būti pasirašytas organizacijos/mokinių savivaldos vadovo ar jo įgalioto asmens. Jei visuotiniame susirinkime dalyvauja organizacijos/ mokinių savivaldos vadovas, delegavimo rašto nereikia.

Kiekvienas kandidatas viešo visuotinio susirinkimo  metu turės galimybę prisistatyti ir atsakyti į klausimus.

Dokumentus pateikti Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos jaunimo reikalų koordinatorei (vyriausiajai specialistei) Danguolei Gudeliauskienei el.p. danguole.gudeliauskiene@vilkaviskis.lt Kilus klausimams skambinti (8 342)  66068 arba 868246673.

Kandidato į SJRT jaunimo atstovus  anketa (1 priedas).

Vilkaviškio rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nuostatai. https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/5f0b29406b3011e99989e603c54a3595

Jaunimo atstovų rinkimų organizavimo ir delegavimo į Vilkaviškio rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybą tvarkos aprašas   https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/85bf74b06b3011e99989e603c54a3595 Vilkaviškio r. savivaldybės informacija