Meniu
Kartu su rajono verslininkais išanalizuota Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros rėmimo programa

Kovo 21 dieną Savivaldybės vadovai kvietė į susitikimą rajone veikiančių įmonių vadovus ar jų atstovus – Savivaldybėje buvo organizuojami valdžios ir verslo pusryčiai. Susitikime pagrindinis dėmesys buvo skirtas aptarti Smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) plėtros rėmimo programą Vilkaviškio rajono savivaldybėje.

Šiuo metu Savivaldybė siūlo paramą verslininkams šiomis priemonėmis: dalinai dengia kredito palūkanas, kompensuoja pradines įmonės steigimosi išlaidas bei verslo planų rengimo išlaidas, kompensuoja dalyvavimą parodose ir mugėse ar jų organizavimo išlaidas, dalinai kompensuoja reklaminių lankstinukų leidimo ir kitų reklamos priemonių išlaidas, teikia paramą verslininkų konsultavimui (mokymui, kompensuoja interneto svetainių kūrimo išlaidas.  

Kaip susitikimo pradžioje informavo Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Daiva Riklienė, pastebėta, kad šios priemonės jau neatitinka verslininkų lūkesčių ir norima atnaujinti Vilkaviškio rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros finansavimo tvarkos aprašą, kad siūlomos paramos priemonės būtų patrauklesnės rajono verslininkams ar ketinantiems pradėti verslą mūsų rajone.

Todėl Savivaldybės vadovų kvietimu į organizuojamus vietos valdžios ir verslo pusryčius atvyko kviestinė viešnia – VšĮ „Versli Lietuva“ projektų vadovė Eglė Stebulienė, kuri dalijosi ekspertine patirtimi, supažindino su kitų savivaldybių Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros rėmimo galimybėmis, išsakė pastebėjimus, ką būtų galima tobulinti, o ko atsisakyti.

Ekspertė pirmiausia pristatė pernai VŠĮ „Versli Lietuva“ rengtos verslininkų apklausos, apie savivaldybių siūlomas SVV rėmimo programas, rezultatus. Anot E. Stebulienės, beveik visos Lietuvos savivaldybės turi SVV programas, tačiau ne visos jų tinkamai iškomunikuoja apie teikiamą pagalbą verslininkams. Ekspertė siūlo savivaldybėms palengvinti informacijos radimą, pateikti ją taip, kad ja būtų paprasta dalintis socialiniuose tinkluose, suteikti galimybę verslininkams pateikti prašymus neišėjus iš namų. Taip pat ji pristatė, kokius konkrečius pasiūlymus turi Vilkaviškio rajono savivaldybei, kad teikiama parama pasinaudotų daugiau rajono verslininkų.

Teikiamos paramos verslui galimybes pristatė ir Marijampolės teritorinės darbo biržos Vilkaviškio skyriaus vadovė Reda Besasparienė.

Po šio susitikimo susipažinus su kitų savivaldybių verslo rėmimo galimybėmis, atsižvelgus į išsakytus pastebėjimus ir rajono verslininkų pageidavimus, bus keičiama ir papildoma programa priemonėmis, kurios būtų aktualios mūsų rajono verslininkams, remtų ir skatintų smulkiojo ir vidutinio verslo kūrimą, prisidėtų prie gyventojų verslumo skatinimo bei konkurencingos verslo aplinkos kūrimo Vilkaviškio rajone.

Administracijos direktoriaus pavaduotoja D. Riklienė informavo, kad per artimiausią mėnesį Savivaldybės puslapyje bus sukurta atskira rubrika apie paramą verslui, kur verslininkai galės rasti visą informaciją apie VšĮ „Versli Lietuva“, „Invega“, Savivaldybės, Darbo biržos siūlomą paramą verslui vienoje vietoje.

 


Ieva Šlivinskienė

Bendrojo skyriaus vyriausioji specialistė