Meniu
Įvyko konkurso „Žodzis žodzį gena“ vietinis turas

Visai neseniai ir Vilkaviškyje, ir plačiame sviete galinėjosi „jaunieji tramtatuliečiai“, o šįkart mandravojo vyresnioji karta. Lietuvos Nacionalinis Kultūros centras pirmą kartą organizavo pasakotojų konkursą „Žodzis žodzį gena“. Gegužės 15 dieną Vilkaviškio kultūros centre įvyko Vilkaviškio rajono vietinis turas. 

Nėra jokios abejonės, kad Gražiškių kraštą garsyja ne tik Šyvio šokdytojai, bet šmaikščiausi, drąsiausi pasakoriai. Gražiškiečiai ir jų tarpe įsimaišiusi viena žemaitė nuo pajūrio. Meilė atviliojo į mūsų kraštą. Panašu, kad per šmotą metų ji taip ir pasiliko prie savojo prigimimo.

Ritosi ir ritosi sekamos pasakos, legendos, padavimai ar nutikimai, išmokti iš savų tėvų. Norėjosi išsiaiškyti, kas žino nuotaikingesnį šposą ar navatnesnių žodžių prisirankioję, kurie norom ar nenorom priverčia klustelėti ir pamislyti, kas tai galėtų būti.

Sekančiame ture, kuris vyks Dzūkijoje, mūsų kraštą atstovaus: Virginija Armanavičienė, Aldona Krapavickienė, Regimantas Valaitis.

Linkime pačios geriausios sėkmės grumiantis dėl GLAUNIAUSIO PASAKORIAUS vardo ir sugrįžti dikčiai praturtėjus.

 


Vilkaviškio kultūros centro informacija

Foto: Jonas Juškevičius.