Meniu
Išrinkti Virbalio miesto Šiaurės, Pietų ir Švitrūnų seniūnaitijų seniūnaičiai

Vadovaujantis 2019 m. rugsėjo 25 d. Virbalio seniūnijos Virbalio miesto Šiaurės seniūnaitijos seniūnaičio rinkimų balsų skaičiavimo protokolu, seniūnaite Virbalio miesto Šiaurės seniūnaitijoje, išrinkta Loreta Vasiliauskienė;

Vadovaujantis 2019 m. rugsėjo 26 d. Virbalio seniūnijos Virbalio miesto Pietų seniūnaitijos seniūnaičio rinkimų balsų skaičiavimo protokolu, seniūnaičiu Virbalio miesto Pietų seniūnaitijoje, išrinktas Vidmantas Sutkaitis;

Vadovaujantis 2019 m. rugsėjo 27 d. Virbalio seniūnijos Švitrūnų seniūnaitijos seniūnaičio rinkimų balsų skaičiavimo protokolu, seniūnaite Švitrūnų seniūnaitijoje, išrinkta Rita Augustaitienė.


Virbalio seniūnijos informacija