Meniu
Informuojame, kad yra rengiamas Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2005-09-21 sprendimu Nr. B-TS-867 patvirtinto žemės sklypo, esančio tarp namų Nr. 73 ir Nr. 79, Vilkaviškio m. detaliojo plano koregavimas

Informuojame, kad yra rengiamas Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2005-09-21 sprendimu Nr. B-TS-867 patvirtinto žemės sklypo, esančio tarp namų Nr. 73 ir Nr. 79, Vilkaviškio m. detaliojo plano koregavimas.

Planuojama teritorija: žemės sklypas Vilkaviškio m., Vytauto g. 77, kadastro Nr. 3963/000 6 8001, plotas – 0, 4395 ha.

Planavimo organizatorius: Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija (įm. kodas 1887 74441 atstovaujama direktoriaus Vito Gavėno, adresas S. Nėries g. 1, Vilkaviškis , tel.: (8 342) 60 062, savivaldybe@vilkaviskis.lt.

Detaliojo plano rengimo iniciatorius: UAB „Lidl Lietuva“, adresas korespondencijai: V. Putvinskio g.

17-4, Kaunas, el. p.: marius.torrau@gmail.com, tel.: +370 687 14585.

Detaliojo plano rengėja: MB studija „Torrau“ (įm. kodas 304284106), V. Putvinskio g. 17-4, Kaunas,

el. p.: marius.torrau@gmail.com, tel.: +370 687 14585.

Planavimo pagrindas: Vilkaviškio r. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. B-ĮV-285 (2019-03-18), Nr. B-ĮV-236 (2019-03-04) ir Teritorijų planavimo proceso iniciavimo sutartimi Nr. 72-190 (2019-03-25).

Planavimo tikslai ir uždaviniai:

1. Koreguoti detaliojo plano sprendinius, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo reglamentus kitais, neprieštaraujančiais planavimo tikslams ir uždaviniams, nustatytiems galiojančiam detaliajam planui.

2. Nustatyti ir/ar panaikinti žemės servitutus.

Parengus detaliojo plano koregavimo sprendinius, viešumo procedūros bus atliekamos nuo 2019-06-18 iki 2019-07-01 imtinai (tame tarpe bus vykdoma vieša ekspozicija ne mažiau kaip 5 d. d.) Vilkaviškio seniūnijos patalpose (adresas: J. Basanavičiaus al. 7, Vilkaviškis), Vilkaviškio r. savivaldybės Architektūros ir urbanistikos skyriaus teritorijų planavimo dokumentų skelbimų lentoje (adresas: S. Nėries g. 1, 70147 Vilkaviškis) ir plano rengėjos MB studija „Torrau“ patalpose (adresas: V. Putvinskio g. 17-4, Kaunas, el. p.: marius.torrau@gmail.com, tel.: +370 687 14585), Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-39-19-154) ir Vilkaviškio rajono savivaldybės interneto svetainėje.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos planavimo organizatoriui ir plano rengėjai ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


Pridedama:

Aiškinamasis raštas

Brėžinys