Meniu
INFORMACIJA DĖL VILKŲ DAROMOS ŽALOS

Pastaraisiais metais daug žalos ūkinių gyvūnų laikytojams daro vilkai. Vien nuo šių metų pradžios Vilkaviškio rajone vilkai papjovė 20 ūkinių gyvūnų, už kuriuos išmokėta 3500 eurų kompensacija.

Prašome Ūkinių gyvūnų savininkų įsidėmėti, kad, norint gauti kompensaciją, jie privalo nedelsiant (ne vėliau kaip kitą darbo dieną) informuoti seniūnijos ar Savivaldybės Žemės ūkio skyriaus darbuotojus apie padarytą vilkų žalą, kad atvykusi komisija galėtų įvertinti padarytus nuostolius. Raštišką prašymą dėl žalos įvertinimo ir atlyginimo seniūnijai privaloma pateikti ne vėliau kaip per 3 darbo dienas.

 Vilkų padaryta žala kompensuojama, jeigu ūkiniai gyvūnai registruoti Ūkinių gyvūnų registre. Primename, kad galvijų prieauglį reikia paženklinti per 7 kalendorines dienas nuo prieauglio atsivedimo, avių ir ožkų prieauglį – per 6 mėnesius, o siekiant valstybės pagalbos – per 30 kalendorinių dienų.

 


Savivaldybės Ekologas (vyriausiasis specialistas)

Darius Bunikis