Meniu
Informacija dėl numatomo rengti Inžinerinės infrastruktūros vystymo, vėjo jėgainių išdėstymo Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje planą

Vadovaujantis LR Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1267 „Dėl visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų patvirtinimo“ 3 dalimi, informuojame apie numatomą rengti Inžinerinės infrastruktūros vystymo, vėjo jėgainių išdėstymo Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje planą.

Planavimo organizatorius:  Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktorius.

Su teritorijų planavimo proceso dokumentų projektais, planavimo tikslų projekto dokumentais galima susipažinti iki 2019 m. rugsėjo 26 d. imtinai, adresu: Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija, S. Nėries g. 1, (108 ir 111 kab.). Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima siųsti el. p. vita.valaitiene@vilkaviskis.lt


Pridedama: Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos sprendimo projektas  „Dėl Inžinerinės infrastruktūros vystymo, vėjo jėgainių išdėstymo Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje plano rengimo pradžios ir planavimo tikslų“.