Meniu
Informacija daugiabučių namų gyventojams ir valdytojams

Įsigaliojo Butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu, priimant sprendimus, tvarkos aprašo nauja redakcija, patvirtinta aplinkos ministro 2018-09-21 įsakymu Nr. 844 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. kovo 24 d. įsakymo Nr. D1-251 „Dėl Butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu, priimant sprendimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.

 

Prašome daugiabučių gyventojus ir valdytojus susipažinti (spausti nuorodą):

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.A6677E8F7E39/rsIqtqezkX