Meniu
Informacija apie Vilkaviškio rajono savivaldybės 2019 – 2027 m. strateginio plėtros plano rengimo darbo grupių posėdžius

Informuojame, kad organizuojami Vilkaviškio rajono savivaldybės 2019–2027 m. strateginio plėtros plano rengimo darbo grupių posėdžiai.

Pirmieji darbo grupių posėdžiai vyks  š. m. vasario 8 dieną: Ekonomikos plėtros darbo grupės posėdis įvyks 10:1512:00 val., Žmogiškųjų išteklių plėtros 1-osios darbo grupės  posėdis vyks13:0014:45 val., Žmogiškųjų išteklių plėtros 2-sios darbo grupės posėdis vyks 15:0016:45 val.

Vasario 14 dieną vyks Aplinkos ir infrastruktūros plėtros darbo grupės posėdis (13:0014:45 val.) bei Viešojo valdymo tobulinimo darbo grupės posėdis (15:0016:45 val.).

Posėdžiai vyks Vilkaviškio rajono savivaldybės posėdžių salėje – 313 kab., (S. Nėries g. 1, Vilkaviškis). Visi suinteresuoti asmenys maloniai kviečiami dalyvauti.


Pridedama:Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija