Meniu
Informacija apie numatomą projekto „Teritorijos tarp Vilkaviškio kultūros centro, Vilkaviškio autobusų stoties, Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centro sutvarkymas“ projektinių pasiūlymų viešinimą

Vilkaviškio kultūros centro užsakymu UAB „Projektų rengimo centras“ rengia Teritorijos tarp Vilkaviškio kultūros centro, Vilkaviškio autobusų stoties, Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centro sutvarkymas. Kitos paskirties inžinerinių statinių – pėsčiųjų takų ir estrados aikštelės, Vilkaviškio m., kad. Nr. 3963/0006:156 ir VŽF, statybos projektas.

Pranešame, kad vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“  VIII sk. reikalavimais,  informuojame visuomenę apie numatomą minėto projekto projektinių pasiūlymų viešinimą.

Statinio statybvietės adresas: Vytauto g. 28, Vilkaviškis.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: bendro naudojimo teritorijos.

Statybos tikslas: Įrengti naujus pėsčiųjų takus, aikštę estradai.

Projektinių pasiūlymų rengėjas: UAB „Projektų rengimo centras“ , Žemaitės g. 21, Vilnius, PV Kristina Paužienė , tel. +370 675 19410, el. p.: kristina.pauziene@prc.lt.

Statytojas: Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija, S. Nėries g. 1, Vilkaviškis, kontaktinis asmuo Jurga Grigaliūnaitė, l. e. Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėjo pareigas, tel .(8 342) 60199, el. p. jurga.grigaliunaite@vilkaviskis.lt, www.vilkaviskis.lt.

Pastabas ir pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų galima teikti: Nuo 2019 birželio 21 d. iki liepos 5 d. dienomis imtiniai, adresu UAB „Projektų rengimo centras“, Žemaitės g. 21, Vilnius el. p., kristina.pauziene@prc.lt; tel. +37067519410.

Viešas susirinkimas vyks: Vilkaviškio rajono savivaldybėje, adresu S. Nėries g. 1, Vilkaviškis, liepos 8 d. 17.00 val.


Pridedama:

 


 

Vilkaviškio kultūros centro užsakymu UAB „Projektų rengimo centras“ rengia Teritorijos tarp Vilkaviškio  kultūros centro, Vilkaviškio autobusų stoties, Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centro sutvarkymas. Kitos paskirties inžinerinių statinių – vaikų žaidimo aikštelės ir pėsčiųjų tako statybos, ir pėsčiųjų tako rekonstravimo, Vytauto g. 28, Vilkaviškio m., projektas.

 

Pranešame, kad vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“  VIII sk. reikalavimais,  informuojame visuomenę apie numatomą minėto projekto projektinių pasiūlymų viešinimą.

 

Statinio statybvietės adresas: Vytauto g. 28, Vilkaviškis.

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: visuomeninės paskirties teritorijos.

 

Statybos tikslas: rekonstruoti pėsčiųjų taką, įrengti vaikų žaidimo aikštelę, pėsčiųjų taką, naują apšvietimo sistemą.

 

Projektinių pasiūlymų rengėjas: UAB „Projektų rengimo centras“, Žemaitės g. 21, Vilnius, PV Kristina Paužienė, tel. +370 675 19410, el. p.: kristina.pauziene@prc.lt  

 

Statytojas (užsakovas): Vilkaviškio kultūros centras, Vytauto g. 28, Vilkaviškis, kontaktinis asmuo: Jurga Grigaliūnaitė, l. e. Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėjo pareigas, tel .(8 342) 60199, el. p. jurga.grigaliunaite@vilkaviskis.lt, www.vilkaviskis.lt.

 

Pastabas ir pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų galima teikti: Nuo 2019 birželio 21 d. iki liepos 5 d. dienomis imtiniai, adresu UAB „Projektų rengimo centras“, Žemaitės g. 21, Vilnius, el. p., kristina.pauziene@prc.lt. tel. +37067519410.

 

Viešas susirinkimas vyks: Vilkaviškio rajono savivaldybėje, adresu S. Nėries g. 1, Vilkaviškis, liepos 8 d. 17.00 val.


Pridedama:


 


 

 

Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centro užsakymu UAB „Projektų rengimo centras“ rengia Teritorijos tarp Vilkaviškio kultūros centro, Vilkaviškio autobusų stoties, Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centro sutvarkymas. Kitos paskirties inžinerinių statinių – pėsčiųjų takų ir sporto aikštelės statybos  ir kiemo aikštelės rekonstravimo Vytauto g. 26 ir VŽF, Vilkaviškio m., projektas.

 

Pranešame, kad vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“  VIII sk. reikalavimais,  informuojame visuomenę apie numatomą minėto projekto projektinių pasiūlymų viešinimą.

 

Statinio statybvietės adresas: Vytauto g. 26, Vilkaviškis.

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: visuomeninės paskirties teritorijos.

 

Statybos tikslas: rekonstruoti kiemo aikštelę, įrengti naują sporto aikštelę, pėsčiųjų takus, apšvietimo sistemą.

 

Projektinių pasiūlymų rengėjas: UAB „Projektų rengimo centras“, Žemaitės g. 21, Vilnius, PV Kristina Paužienė, tel. +370 675 19410, el. p.:kristina.pauziene@prc.lt

 

Statytojas (užsakovas): Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centras, Vytauto g. 26, Vilkaviškis, kontaktinis asmuo: Jurga Grigaliūnaitė, l. e. Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėjo pareigas, tel.: (8 342) 60199, el. p.: jurga.grigaliunaite@vilkaviskis.lt, www.vilkaviskis.lt.

 

Pastabas ir pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų galima teikti: Nuo 2019 birželio 21 d. iki liepos 5 d. dienomis imtiniai, adresu UAB „Projektų rengimo centras“, Žemaitės g. 21, Vilnius el.p., kristina.pauziene@prc.lt. tel. +37067519410.

 

Viešas susirinkimas vyks: Vilkaviškio rajono savivaldybėje, adresu S. Nėries g. 1, Vilkaviškis, liepos 8 d. 17.00 val.


Pridedama: