Meniu
Įgyvendinamas projektas „Pėsčiųjų takų įrengimas Vištyčio ir Gižų seniūnijose“ Nr. 20KI-KM-17-1-02665-PR001

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija įgyvendina projektą „Pėsčiųjų takų įrengimas Vištyčio ir Gižų seniūnijose“ Nr. 20KI-KM-17-1-02665-PR001.

Projekto tikslas – kurti geresnes gyvenimo kokybės sąlygas Vištyčio miestelio ir Gižų kaimo gyventojams, sudaryti sąlygas kaimo vietovės ir rajono ekonominei, socialinei plėtrai.

Projekto įgyvendinimo metu bus įrengti pėsčiųjų ir dviračių takai  Vištyčio miestelyje ir Gižų kaime.

Bendra projekto vertė – 355 740,00 Eur su PVM, iš jų ES lėšos sudaro 134 037,00 Eur, Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžeto lėšos  sudaro – 221 703,00 Eur.

Projektas finansuojamas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonę „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritis „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ ir „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“.