Meniu
Gražiškių seniūnija kviečia į išplėstinę seniūnaičių sueigą

Gražiškių seniūnija informuoja, kad 2018 m. liepos 17 d. 10 val. seniūnijos salėje vyks išplėstinė  seniūnaičių sueiga, kurioje  kviečiami  dalyvauti seniūnaičiai, bendruomenių pirmininkai, nevyriausybinių organizacijų atstovai. Išplėstinės seniūnaičių sueigos pagrindinis tikslas – aptarti  nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019  metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonę „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse “.

Visi maloniai prašomi aktyviai dalyvauti sueigoje.