Meniu
DĖL BEBRŲ DAROMOS ŽALOS

Į Vilkaviškio rajono savivaldybės administraciją dažnai kreipiasi piliečiai dėl bebrų daromos žalos. Bebrų užtvankos pakelia vandens lygį melioracijos grioviuose, išsiliejąs vanduo trukdo vykdyti žemės ūkio veiklą.

Vadovaujantis teisės aktais bebrų populiacijos didėjimui būtina užkirsti kelią, tą padaryti gali tiek medžiotojų būreliai, tiek žemės sklypų savininkai ar naudotojai. Šiuo metu galima bebrų medžioklė, kuri baigsis balandžio 15 d. Pagal  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gegužės 11 d. įsakyme Nr. D1-378 „Dėl bebrų populiacijos gausos reguliavimo“ įtvirtintą nuostatą, kuri leidžia žemės, miško, vandens telkinių sklypų savininkams, valdytojams ar naudotojams ar medžioklės plotų naudotojams visus metus rankinėmis ir mechaninėmis priemonėmis, išskyrus sprogmenis ir sprogstamąsias medžiagas, ardyti neperspektyvias (likviduotinas) bebravietes.

Bebravietė laikoma neperspektyvia (likviduotina), jeigu dėl bebrų veiklos konkrečioje vietoje kyla grėsmė atsirasti didelei žalai automobilių keliams, geležinkeliams, vandens saugyklų pylimams, pastatams ar melioracijos statiniams, dėl pastatytos užtvankos semiami žemės ūkio pasėliai ar kitos naudmenos ar miškas. 

Kiekvienu atveju, prieš pradedant bebravietės ardymo darbus, reikėtų suderinti su Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamento Vilkaviškio rajono agentūros pareigūnais ir jei darbai vykdomi melioracijos grioviuose, su Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos žemės ūkio specialistais.


Žemės ūkio skyrius