Meniu
Dalyvavo Lietuvos šimtmečio minėjime Seime

Praėjusį ketvirtadienį Lietuvos Respublikos Seimo istorinėje Kovo 11-osios Akto salėje vykusiame iškilmingame minėjime, skirtame Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui, vieningai priimta Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečio deklaracija.

Iškilmingo minėjimo dalyviai buvo kviečiami pasirašyti Valstybės atkūrimo šimtmečio deklaraciją, kurią parengė skirtingų Seimo frakcijų atstovai.

Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečio deklaracijoje pažymima, kad „šiandien Lietuva, būdama NATO ir Europos Sąjungos narė, yra tinkamai pasirengusi ginti Vasario 16-osios Akto idealus – kurti ir puoselėti nepriklausomą demokratiniais pamatais sutvarkytą Lietuvos valstybę su sostine Vilniuje“, taip pat reiškiamas tikėjimas, „kad ir ateinančių šimtmečių valstybės kūrėjų kartos puoselės tas pačias vertybes, kuriomis gyveno Vasario 16-osios bei Kovo 11-osios Aktų signatarai: tikėjimą savo valstybe, valią veržtis į priekį ir atsakomybę kurti gerovę visiems“.

Lietuvos šimtmečio minėjime dalyvavo prezidentas Valdas Adamkus, Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis, Signatarų klubo prezidentė Birutė Valionytė, istorikai, parlamentarai ir kiti garbūs svečiai.

Į iškilmingą Vasario 16-sios minėjimą išvyko Vilkaviškio delegacija: Danutė Grabauskienė, Birutė Miknevičienė, Birutė Nenėnienė ir Dalytė Šileikienė.Nuotr. Birutės Nenėnienės ir Dalytės Šileikinės