Meniu
Aktuali informacija dėl Išmokų vaikams įstatymo pakeitimų: nuo sausio 1 d. keičiasi išmokų vaikams dydžiai

Lietuvos Respublikos Seimas 2018 m. gruodžio 6 d. priėmė Išmokų vaikams įstatymo Nr. I-621 1, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 21 IR 24 straipsnių pakeitimo įstatymą Nr. XIII-1699 (užregistruotas TAR 2018-12-20, Nr. 20940), kurio esminiai pakeitimai:

  • padidinama universali išmoka vaikui nuo 0,79 BSI (30,02 Eur) iki 1,32 BSI (50,16 Eur) dydžio, o neįgaliam vaikui (iki 18 metų) universali išmoka vaikui - nuo 0,79 BSI (30,02 Eur) iki 1,84 BSI (69,92 Eur) dydžio;
  • suvienodinamas papildomai skiriamos išmokos vaikui dydis - 0,53 BSI (20,14 Eur);
  • nustatyta, kad išmoką vaikui turi teisę gauti emancipuoti ir susituokę vaikai (asmenys);
  • nustatyta, kad išmoka vaikui gali būti mokama ir vaikui nuo 14 iki 18 metų, turinčiam tėvų ar rūpintojų sutikimą;
  • netaikomas Išmokų vaikams įstatyme nustatytas reikalavimas gyventi Lietuvos Respublikoje vaikams (asmenims), skiriant išmoką vaikui ir globos (rūpybos) išmoką besimokantiems ar studijuojantiems buvusiems globotiniams nustatytas išmokas jų mokymosi užsienio valstybių mokymo įstaigose laikotarpiu;
  • nustatyta savivaldybės administracijoms teisė, jeigu yra pagrįstų įtarimų dėl vienkartinės išmokos įsikurti panaudojimo tikslingumo, apklausti besikreipiančius dėl išmokos asmenis, tikrinti jų gyvenimo sąlygas ir, surašius socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu patvirtintą buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą bei gavus socialinio darbuotojo rekomendaciją dėl vienkartinės išmokos įsikurti panaudojimo būdų, nustatytų Išmokų vaikams įstatymo 13 straipsnio 3 dalyje, priimti sprendimą dėl tikslingo vienkartinės išmokos įsikurti panaudojimo.

Informuojame, kad įsigaliojus šiems pakeitimams, nuo 2019 m. sausio 1 d. iš naujo teikti prašymo dėl universalios išmokos vaikui nereikia, jeigu 2018 m. kreipėtės dėl išmokos vaikui ir jos mokėjimo laikotarpis yra nesibaigęs. Taip pat nereikia pakartotinai kreiptis ir dėl universalios išmokos vaikui skyrimo ir mokėjimo neįgaliems vaikams, bei papildomos išmokos auginantiems tris ir daugiau vaikų gavėjams, kuriems ši išmoka 2018 m. buvo paskirta ir jos mokėjimo laikotarpis yra nesibaigęs. Išmokų dydžiai nuo 2019-01-01 bus perskaičiuoti automatiškai. Kadangi išmokos vaikams mokamos už praeitą mėnesį, didesnio dydžio išmokas gausite 2019 m. vasario mėnesį.