Meniu
2019 METŲ NEĮGALIŲJŲ INTEGRACIJOS PER KŪNO KULTŪRĄ IR SPORTĄ PROJEKTAMS FINANSUOTI SKIRTŲ LĖŠŲ PASKIRSTYMAS

Eil.

Nr.

Projektą vykdančios organizacijos pavadinimas

Iš viso

(Eur)

Iš jų:

 

lėšos iš valstybės biudžeto

(Eur)

lėšos iš savivaldybės biudžeto (Eur)

1

2

3

4

5

1.

Vilkaviškio krašto neįgaliųjų draugija

5 000,00

4 000,00

1 000,00

Iš viso

5 000,00

4 000,00

1 000,00