Meniu
2019 M. RUGPJŪČIO 23 D. 10.00 VAL. ŠAUKIAMAS VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDIS

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Vilkaviškio rajono savivaldybės mero

2019 m. rugpjūčio 14 d. potvarkiu Nr. B-MP-83

 

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO, ĮVYKSIANČIO

2019-08-23, 10.00 VAL., D A R B O T V A R K Ė

 

Eil. Nr.

Projekto

Nr.

Sprendimo projekto pavadinimas

Pranešėjas

1.

B-SP-275

Dėl Vilkaviškio rajono garbės piliečio vardo suteikimo Kostui Janulaičiui

Savivaldybės meras Algirdas Neiberka,

tel. (8 342) 60 062

2.

B-SP-241

Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2018 metų Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžeto vykdymo, konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinio, lėšų ir turto naudojimo teisėtumo audito išvados

Vilkaviškio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos vyriausioji specialistė Dangyra Kučiauskienė,

tel. (8 342) 60 086

3.

B-SP-273

Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto pakeitimo

Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja

Vilija Tautvydienė,

tel. (8 342) 60 195

4.

B-SP-239

Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio tvirtinimo

Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja

Vilija Tautvydienė,

tel. (8 342) 60 195

5.

B-SP-238

Dėl  Vilkaviškio rajono savivaldybės 2018 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo

Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja

Vilija Tautvydienė,

tel. (8 342) 60 195

6.

B-SP-271

Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės švietimo įstaigų grupių, klasių ir mokinių skaičiaus 2019–2020 mokslo metais patikslinimo

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

7.

B-SP-253

Dėl Vilkaviškio r. Kybartų mokyklos-darželio „Ąžuoliukas“ pavadinimo pakeitimo ir  nuostatų patvirtinimo

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

8.

B-SP-236

Dėl Vilkaviškio r. Žaliosios Vinco Žemaičio pagrindinės  mokyklos  buveinės adreso pakeitimo, struktūros pertvarkymo, nuostatų naujos redakcijos patvirtinimo

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

9.

B-SP-280

Dėl maitinimo organizavimo Vilkaviškio rajono savivaldybės ugdymo įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

10.

B-SP-254

Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus Vilkaviškio kultūros centre nustatymo

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

11.

B-SP-244

Dėl vaikų skaičiaus nustatymo Vilkaviškio rajono Kybartų vaikų globos namuose

Socialinės paramos skyriaus vedėja

Simona Bikaitė,

tel. (8 342) 60 098

12.

B-SP-262

Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės Gudkaimio globos namų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo

Socialinės paramos skyriaus vedėja

Simona Bikaitė,

tel. (8 342) 60 098

13.

B-SP-274

Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. B-TS-1105 „Dėl išmokų vaikams teikimo asmenims, patiriantiems socialinę riziką, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Socialinės paramos skyriaus vedėja

Simona Bikaitė,

tel. (8 342) 60 098

14.

B-SP-251

Dėl  Vilkaviškio rajono Švietimo pagalbos tarnybos teikiamų mokamų paslaugų įkainių  patvirtinimo

Socialinės paramos skyriaus vedėja

Simona Bikaitė,

tel. (8 342) 60 098

15.

B-SP-243

Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 30 d. sprendimo Nr. B-TS-1253 „Dėl pritarimo projektui „Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Vilkaviškio rajono savivaldybėje“ 2 punkto pakeitimo

Socialinės paramos skyriaus vedėja

Simona Bikaitė,

tel. (8 342) 60 098

16.

B-SP-237

Dėl prašymo perduoti Vilkaviškio  rajono savivaldybei patikėjimo teise valdyti kitos paskirties valstybinės žemės sklypus

Viešųjų pirkimų ir turto valdymo skyriaus vedėjas

Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

17.

B-SP-250

Dėl valstybės turto perėmimo Vilkaviškio rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti

juo patikėjimo teise

Viešųjų pirkimų ir turto valdymo skyriaus vedėjas

Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

18.

B-SP-260

Dėl sutikimo perimti mokyklinį autobusą Vilkaviškio rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise

Viešųjų pirkimų ir turto valdymo skyriaus vedėjas

Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

19.

B-SP-272

Dėl sutikimo perimti valstybės nekilnojamąjį turtą Vilkaviškio rajono savivaldybės nuosavybėn

Viešųjų pirkimų ir turto valdymo skyriaus vedėjas

Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

20.

B-SP-279

Dėl sutikimo perimti valstybės nekilnojamąjį turtą Vilkaviškio rajono savivaldybės nuosavybėn

Viešųjų pirkimų ir turto valdymo skyriaus vedėjas

Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

21.

B-SP-276

Dėl turto perdavimo Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinei mokyklai

Viešųjų pirkimų ir turto valdymo skyriaus vedėjas

Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

22.

B-SP-252

Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise

Viešųjų pirkimų ir turto valdymo skyriaus vedėjas

Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

23.

B-SP-257

Dėl  turto perdavimo pagal savivaldybės turto patikėjimo sutartį

Viešųjų pirkimų ir turto valdymo skyriaus vedėjas

Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

24.

B-SP-269

Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį Vilkaviškio trečiojo amžiaus universitetui

Viešųjų pirkimų ir turto valdymo skyriaus vedėjas

Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

25.

B-SP-270

Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį Matlaukio kaimo bendruomenei

Viešųjų pirkimų ir turto valdymo skyriaus vedėjas

Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

26.

B-SP-255

Dėl nekilnojamojo turto  perdavimo pagal panaudos sutartį Šiaudiniškių kaimo bendruomenei

Viešųjų pirkimų ir turto valdymo skyriaus vedėjas

Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

27.

B-SP-256

Dėl nekilnojamojo turto pardavimo nekilnojamųjų daiktų viešajame aukcione

Viešųjų pirkimų ir turto valdymo skyriaus vedėjas

Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

28.

B-SP-259

Dėl viešame aukcione parduodamo Vilkaviškio rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo, patvirtinto Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. B-TS-1210, pakeitimo

Viešųjų pirkimų ir turto valdymo skyriaus vedėjas

Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

29.

B-SP-261

Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės 2019–2021 metų strateginio veiklos plano  patikslinimo

Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus  vyriausiasis specialistas Dainius Čaplikas,

tel. (8 342) 60 029

30.

B-SP-234

Dėl pritarimo projekto „50 KW galios fotovoltinės elektrinės įrengimas Vilkaviškio ligoninėje“ rengimui, įgyvendinimui ir dalinio finansavimo skyrimui

Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus  vyriausiasis specialistas Dainius Čaplikas,

tel. (8 342) 60 029

31.

B-SP-265

Dėl pritarimo projekto „60 KW galios fotovoltinės elektrinės įrengimas Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijoje“ rengimui, įgyvendinimui ir dalinio finansavimo skyrimui

Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus  vyriausiasis specialistas Dainius Čaplikas,

tel. (8 342) 60 029

32.

B-SP-263

Dėl pritarimo projekto „74 KW galios fotovoltinės elektrinės įrengimas Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinėje mokykloje“ rengimui, įgyvendinimui ir dalinio finansavimo skyrimui

Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus  vyriausiasis specialistas Dainius Čaplikas,

tel. (8 342) 60 029

33.

B-SP-235

Dėl pritarimo projekto „100 KW galios fotovoltinės elektrinės įrengimas Vilkaviškio pirminės sveikatos priežiūros centre“ rengimui, įgyvendinimui ir dalinio finansavimo skyrimui

Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus  vyriausiasis specialistas Dainius Čaplikas,

tel. (8 342) 60 029

34.

B-SP-264

Dėl pritarimo projekto „Viešosios įstaigos Kybartų pirminės sveikatos priežiūros centro saulės fotovoltinės elektrinės įrengimas“ rengimui, įgyvendinimui ir dalinio finansavimo skyrimo

Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus  vyriausiasis specialistas Dainius Čaplikas,

tel. (8 342) 60 029

35.

B-SP-267

Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. B-TS-74  „Dėl strateginio planavimo komisijos sudarymo“ pakeitimo

Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus  vyriausiasis specialistas Dainius Čaplikas,

tel. (8 342) 60 029

36.

B-SP-268

Dėl pritarimo projekto „Viešosios bibliotekos pastato, Sodų g. 1, Vilkaviškyje, renovavimas, siekiant aukštesnės paslaugų kokybės ir prieinamumo“ įgyvendinimui ir dalinio finansavimo skyrimo

Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus  vyriausiasis specialistas Dainius Čaplikas,

tel. (8 342) 60 029

37.

B-SP-242

Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos nario delegavimo į Marijampolės regiono plėtros tarybą

Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus  vyriausiasis specialistas Dainius Čaplikas,

tel. (8 342) 60 029

38.

B-SP-232

Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2019 metų priemonių sąmatos pakeitimo

Ekologas (vyriausiasis specialistas)

Darius Bunikis,

tel. (8 342) 60 073

39.

B-SP-277

Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos  2017 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. B-TS-660 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

Vietinio ūkio skyriaus vedėjas Simas Šlekys,

tel. (8 342) 60 059

40.

B-SP-247

Dėl paminklų statymo ir kitų atminimo ženklų įrengimo Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje tvarkos aprašo patvirtinimo

Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausiasis specialistas, pavaduojantis Skyriaus vedėją,

Edmundas Rumbinas,

tel. (8 342) 60 203

41.

B-SP-258

Dėl pavadinimo suteikimo Vilkaviškio rajono savivaldybės Bartninkų seniūnijos Ožkabalių II kaimo gatvei

Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausiasis specialistas, pavaduojantis Skyriaus vedėją,

Edmundas Rumbinas,

tel. (8 342) 60 203

42.

B-SP-249

Dėl geografinių charakteristikų pakeitimo Vilkaviškio rajono savivaldybės Kybartų seniūnijos Keturkaimio kaimo gatvei

Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausiasis specialistas, pavaduojantis Skyriaus vedėją,

Edmundas Rumbinas,

tel. (8 342) 60 203

43.

B-SP-248

Dėl geografinių charakteristikų pakeitimo Vilkaviškio rajono savivaldybės Vilkaviškio miesto seniūnijos Vilkaviškio miesto gatvei

Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausiasis specialistas, pavaduojantis Skyriaus vedėją,

Edmundas Rumbinas,

tel. (8 342) 60 203

44.

B-SP-240

Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos sudėties patvirtinimo

Žemės ūkio skyriaus vyriausioji specialistė Vilma Galinaitienė,

Tel. (8 342) 60 008

45.

B-SP-266

Dėl Romos Ciplijauskienės atleidimo iš Vilkaviškio r. Paežerių pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotojo, l. e. Vilkaviškio r. Paežerių pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigas, pareigų

Personalo skyriaus vedėja

Aušra Sinkevičienė,

tel. (8 342) 60 067

46.

B-SP-278

Dėl pritarimo Bendradarbiavimo sutarties tarp Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos ir Vilkaviškio rajono savivaldybės pasirašymui

Juridinio skyriaus vedėja Vilma Kolpakovienė,

tel. (8 342) 60 099

47.

B-SP-283

Dėl Susitarimo dėl Bendradarbiavimo sutarties tarp Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie susisiekimo ministerijos ir Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos pakeitimo patvirtinimo

Juridinio skyriaus vedėja Vilma Kolpakovienė,

tel. (8 342) 60 099

48.

B-SP-285

Dėl pritarimo paraiškos teikimui ir lėšų skyrimo

Juridinio skyriaus vedėja Vilma Kolpakovienė,

tel. (8 342) 60 099

49.

B-SP-284

Dėl dalyvavimo, steigiant viešąją įstaigą „Vištyčio senjorų namai“, ir pritarimo steigimo sutarčiai bei įstatams

Juridinio skyriaus vedėja Vilma Kolpakovienė,

tel. (8 342) 60 099

50.

B-SP-282

Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį

Viešųjų pirkimų ir turto valdymo skyriaus vedėjas

Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

51.

B-SP-231

Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės peticijų komisijos sudarymo

Bendrojo skyriaus vedėja Dileta Kviesulaitienė, tel. (8 342) 60 191

52.

B-SP-245

Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. B-TS-34 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo ir komitetų sudėties patvirtinimo“ 1.2, 1.3 ir 1.4 papunkčių pakeitimo

Bendrojo skyriaus vedėja Dileta Kviesulaitienė, tel. (8 342) 60 191

53.

B-SP-281

Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. B-TS-87 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos antikorupcijos komisijos sudarymo“ 3 punkto panaikinimo

Bendrojo skyriaus vedėja Dileta Kviesulaitienė, tel. (8 342) 60 191

54.

B-SP-286

Dėl kandidatūros teikimo apdovanojimui „Auksinės krivūlės  riteris“

Bendrojo skyriaus vedėja Dileta Kviesulaitienė, tel. (8 342) 60 191

55.

B-SP-246

Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. B-TS-194 „Dėl viešosios įstaigos Vilkaviškio pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybos sudėties ir nuostatų tvirtinimo“ 1 punkto pakeitimo

Savivaldybės gydytoja (vyriausioji specialistė) Sandra Žaldarienė,

tel. (8 342) 60 096

56.

B-SP-287

Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. B-TS-248 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos nustatymo“ 1 punkto panaikinimo

Savivaldybės gydytoja (vyriausioji specialistė) Sandra Žaldarienė,

tel. (8 342) 60 096

 

 

Informacijos, pareiškimai, paklausimai

 

 

 

Sprendimų projektų tekstus ir papildomą medžiagą rasite paspaudę žemiau pridedamą nuorodą:

http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.projektai_l?p_org=625

Posėdžio darbe kviečiami dalyvauti rajono Savivaldybės administracijos skyrių vedėjai, seniūnai, įstaigų, įmonių vadovai, politinių partijų, visuomeninių judėjimų, dvasininkijos atstovai, pareiškimų rajono Savivaldybės tarybai autoriai.

 

 

 

Algirdas NEIBERKA

Vilkaviškio rajono savivaldybės meras