Meniu
2019 M. GEGUŽĖS 31 D. 10.00 VAL. ŠAUKIAMAS VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDIS

PATVIRTINTA

Vilkaviškio rajono savivaldybės mero

2019 m. gegužės 23 d. potvarkiu Nr. B-MP-50

 

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO, ĮVYKSIANČIO

2019-05-31, 10.00 VAL.,

D A R B O T V A R K Ė

 

Eil. Nr.

Projekto

Nr.

Sprendimo projekto pavadinimas

Pranešėjas

1.

B-SP-143

Dėl pritarimo Vilkaviškio pradinės mokyklos 2018 metų veiklos ataskaitai

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

2.

B-SP-156

Dėl pritarimo Vilkaviškio r. Kybartų mokyklos-darželio „Ąžuoliukas“ metų veiklos ataskaitai

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

3.

B-SP-155

Dėl pritarimo Vilkaviškio r. Kybartų lopšelio-darželio „Kregždutė“ metų veiklos ataskaitai

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

4.

B-SP-151

Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Vilkaviškio architektūros biuras“ 2018 metų veiklos ataskaitai

Viešųjų pirkimų ir turto valdymo

skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

5.

B-SP-147

Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Vilkaviškio autobusų stotis“ veiklos ataskaitai

Viešųjų pirkimų ir turto valdymo

skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

6.

B-SP-146

Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Kybartų darna“ 2018 metų veiklos ataskaitai

Viešųjų pirkimų ir turto valdymo

skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

7.

B-SP-145

Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Vilkaviškio komunalinis ūkis“ 2018 metų veiklos ataskaitai

Viešųjų pirkimų ir turto valdymo

skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

8.

B-SP-148

Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Vilkaviškio šilumos tinklai“ 2018 metų veiklos ataskaitai

Viešųjų pirkimų ir turto valdymo

skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

9.

B-SP-176

Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų ir lengvatų nustatymo 2019 metams

Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja

Vilija Tautvydienė,

tel. (8 342) 60 195

10.

B-SP-187

Dėl žemės mokesčio tarifų nustatymo 2020 metams

Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja

Vilija Tautvydienė,

tel. (8 342) 60 195

11.

B-SP-178

Dėl neapmokestinamojo žemės sklypo dydžio nustatymo 2019 metams

Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja

Vilija Tautvydienė,

tel. (8 342) 60 195

12.

B-SP-177

Dėl 2019 metų žemės mokesčio sumažinimo Vilkaviškio rajono savivaldybėje

Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja

Vilija Tautvydienė,

tel. (8 342) 60 195

13.

B-SP-164

Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifų 2020 metams nustatymo

Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja

Vilija Tautvydienė,

tel. (8 342) 60 195

14.

B-SP-179

Dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2020 metais vykdomai veiklai, nustatymo ir tvirtinimo

Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja

Vilija Tautvydienė,

tel. (8 342) 60 195

15.

B-SP-163

Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio nepriemokų pripažinimo beviltiškomis ir nurašymo

Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja

Vilija Tautvydienė,

tel. (8 342) 60 195

16.

B-SP-173

Dėl Vilkaviškio  r. Paežerių pagrindinės mokyklos reorganizavimo prijungimo būdu prie Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos sąlygų aprašo patvirtinimo

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

17.

B-SP-157

Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupių ir ikimokyklinio ugdymo mokyklų darbo vasaros laikotarpiu

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

18.

B-SP-193

Dėl Kybartų kultūros centro tarybos sudarymo

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

19.

B-SP-191

Dėl Vilkaviškio kultūros centro tarybos sudarymo

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

20.

B-SP-192

Dėl Vilkaviškio rajono Suvalkijos (Sūduvos) kultūros centro-muziejaus tarybos sudarymo

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

21.

B-SP-170

Dėl Visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo Vilkaviškio rajono savivaldybės mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo

Savivaldybės gydytoja (vyriausioji specialistė) Sandra Žaldarienė,

tel. (8 342) 60 096

22.

B-SP-172

Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudėties patvirtinimo ir pirmininko skyrimo

Savivaldybės gydytoja (vyriausioji specialistė) Sandra Žaldarienė,

tel. (8 342) 60 096

23.

B-SP-154

Dėl delegavimo į Kauno teritorinės ligonių kasos stebėtojų tarybą

Savivaldybės gydytoja (vyriausioji specialistė) Sandra Žaldarienė,

tel. (8 342) 60 096

24.

B-SP-159

Dėl Paramos komisijos sudarymo

Socialinės paramos skyriaus vedėja

Simona Bikaitė,

tel. (8 342) 60 098

25.

B-SP-152

Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės neįgaliųjų reikalų komisijos sudėties patvirtinimo

Socialinės paramos skyriaus vedėja

Simona Bikaitė,

tel. (8 342) 60 098

26.

B-SP-160

Dėl Nepanaudotų Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžeto lėšų piniginei socialinei paramai skaičiuoti ir mokėti panaudojimo kitoms socialinės apsaugos sritims finansuoti komisijos sudarymo

Socialinės paramos skyriaus vedėja

Simona Bikaitė,

tel. (8 342) 60 098

27.

B-SP-167

Dėl Vilkaviškio rajono Kybartų vaikų globos namų struktūros tvirtinimo

Socialinės paramos skyriaus vedėja

Simona Bikaitė,

tel. (8 342) 60 098

28.

B-SP-166

Dėl Vilkaviškio rajono Kybartų vaikų globos namų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo

Socialinės paramos skyriaus vedėja

Simona Bikaitė,

tel. (8 342) 60 098

29.

B-SP-175

Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje mirusių žmonių palaikų gabenimo, saugojimo, nenustatytos tapatybės žmonių palaikų ir palaikų, dėl kurių atsiėmimo mirusiojo artimieji nesikreipia, laidojimo paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Socialinės paramos skyriaus vedėja

Simona Bikaitė,

tel. (8 342) 60 098

30.

B-SP-149

Dėl nekilnojamojo turto pardavimo nekilnojamųjų daiktų viešajame aukcione

Viešųjų pirkimų ir turto valdymo

skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

31.

B-SP-150

Dėl viešame aukcione parduodamo Vilkaviškio rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo, patvirtinto Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. B-TS-1210, pakeitimo

Viešųjų pirkimų ir turto valdymo

skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

32.

B-SP-144

Dėl nekilnojamojo turto nuomos

Viešųjų pirkimų ir turto valdymo

skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

33.

B-SP-165

Dėl nekilnojamojo turto nurašymo

Viešųjų pirkimų ir turto valdymo

skyriaus vedėjas

Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

34.

B-SP-169

Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės strateginio planavimo organizavimo tvarkos aprašo pakeitimo

L. e. Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėjos pareigas

Jurga Grigaliūnaitė,

tel. (8 342) 60 199

35.

B-SP-171

Dėl Strateginio planavimo komisijos sudarymo

L. e. Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėjos pareigas

Jurga Grigaliūnaitė,

tel. (8 342) 60 199

36.

B-SP-181

Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 30 d. sprendimo Nr. B-TS-1261 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudėties patvirtinimo“ 1 ir 2 punkto pakeitimo

L. e. Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėjos pareigas

Jurga Grigaliūnaitė,

tel. (8 342) 60 199

37.

B-SP-153

Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos nario delegavimo į Marijampolės regiono plėtros tarybą

L. e. Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėjos pareigas

Jurga Grigaliūnaitė,

tel. (8 342) 60 199

38.

B-SP-161

Dėl pritarimo projekto „Lakštučių kaimo sporto bazės modernizavimas“ įgyvendinimui ir dalinio finansavimo skyrimo

L. e. Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėjos pareigas

Jurga Grigaliūnaitė,

tel. (8 342) 60 199

39.

B-SP-158

Dėl pritarimo projekto „Saugumo didinimas Vilkaviškio rajono viešosiose erdvėse“ įgyvendinimui ir dalinio finansavimo skyrimui

L. e. Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėjos pareigas

Jurga Grigaliūnaitė,

tel. (8 342) 60 199

40.

B-SP-162

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Litesko“ filialo „Vilkaviškio šiluma“ atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio nustatymo

Vietinio ūkio skyriaus vedėjas Simas Šlekys, tel. (8 342) 60 059

41.

B-SP-168

Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 25 d. sprendimo Nr. B-TS-150 „ Dėl Vilkaviškio miesto pirties paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo

Vietinio ūkio skyriaus vedėjas Simas Šlekys, tel. (8 342) 60 059

42.

B-SP-174

Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. B-TS-1035 „Dėl vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų, vykdant keleivinio kelių transporto viešąsias paslaugas, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

Vietinio ūkio skyriaus vedėjas Simas Šlekys, tel. (8 342) 60 059

43.

B-SP-180

Dėl Pavadinimų parinkimo gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams, esantiems Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje, komisijos sudarymo

Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausiasis specialistas, pavaduojantis skyriaus vedėją,

Edmundas Rumbinas,

tel. (8 342) 60 203

44.

B-SP-186

Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės seniūnaičių rinkimų organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Bendrojo skyriaus vedėja Dileta Kviesulaitienė, tel. (8 342) 60 191

45.

B-SP-190

Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. B-TS-925 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės seniūnaitijų sudarymo“ pripažinimo netekusiu galios

Bendrojo skyriaus vedėja Dileta Kviesulaitienė, tel. (8 342) 60 191

46.

B-SP-183

Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto sudarymo bei Komiteto pirmininko ir pirmininko pavaduotojo skyrimo

Bendrojo skyriaus vedėja Dileta Kviesulaitienė, tel. (8 342) 60 191

47.

B-SP-184

Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos sudarymo

Bendrojo skyriaus vedėja Dileta Kviesulaitienė, tel. (8 342) 60 191

48.

B-SP-185

Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos sudarymo

Bendrojo skyriaus vedėja Dileta Kviesulaitienė, tel. (8 342) 60 191

49.

B-SP-182

Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. B-TS-34 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo ir komitetų sudėties patvirtinimo“ 1.1 ir 1.4 papunkčių pakeitimo

Bendrojo skyriaus vedėja Dileta Kviesulaitienė, tel. (8 342) 60 191

50.

B-SP-189

Dėl pritarimo Vilkaviškio rajono savivaldybės (Lietuva) ir Ruciane-Nida rajono savivaldybės (Lenkija) bendradarbiavimo sutarčiai

Juridinio skyriaus vedėja Vilma Kolpakovienė,

tel. (8 342) 60 099

51.

B-SP-194

Dėl pritarimo Vilkaviškio rajono savivaldybės (Lietuva) ir Kowale Oleckie rajono savivaldybės (Lenkija) bendradarbiavimo sutarčiai

Juridinio skyriaus vedėja Vilma Kolpakovienė,

tel. (8 342) 60 099

52.

B-SP-188

Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės mero nusišalinimo

Personalo skyriaus vedėja

Aušra Sinkevičienė,

tel. (8 342) 60 067

 

 

Informacijos, pareiškimai, paklausimai

 

 


Sprendimų projektų tekstus ir papildomą medžiagą rasite paspaudę žemiau pridedamą nuorodą:

http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.projektai_l?p_org=625

Posėdžio darbe kviečiami dalyvauti rajono Savivaldybės administracijos skyrių vedėjai, seniūnai, įstaigų, įmonių vadovai, politinių partijų, visuomeninių judėjimų, dvasininkijos atstovai, pareiškimų rajono Savivaldybės tarybai autoriai.

 

 

 

Algirdas NEIBERKA

Vilkaviškio rajono savivaldybės meras