Meniu
2019 M. BIRŽELIO 28 D. 10.00 VAL. ŠAUKIAMAS VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDIS

 

PATVIRTINTA

Vilkaviškio rajono savivaldybės mero

2019 m. birželio 20 d. potvarkiu Nr. B-MP-70VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO, ĮVYKSIANČIO

2019-06-28, 10.00 VAL.,

D A R B O T V A R K Ė

 

Eil. Nr.

Projekto

Nr.

Sprendimo projekto pavadinimas

Pranešėjas

1.

B-SP-197

Dėl pritarimo Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio „Eglutė“ metų veiklos ataskaitai

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

2.

B-SP-196

Dėl pritarimo Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio „Pasaka“ metų veiklos ataskaitai

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

3.

B-SP-200

Dėl pritarimo Vilkaviškio muzikos mokyklos 2018 metų veiklos ataskaitai

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

4.

B-SP-201

Dėl pritarimo Vilkaviškio rajono sporto mokyklos 2018 metų veiklos ataskaitai

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

5.

B-SP-202

Dėl pritarimo Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centro 2018 metų veiklos ataskaitai

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

6.

B-SP-215

Dėl didžiausio leistino etatų skaičiaus nustatymo Vilkaviškio rajono savivaldybės švietimo įstaigose

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

7.

B-SP-206

Dėl mokymo lėšų mokymosi pasiekimų patikrinimams organizuoti ir vykdyti naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

8.

B-SP-208

Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto pakeitimo

Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja

Vilija Tautvydienė,

tel. (8 342) 60 195

9.

B-SP-210

Dėl sutikimo pratęsti gyvenimo laikotarpį Vilkaviškio rajono Kybartų vaikų globos namuose Ž. G.

Socialinės paramos skyriaus vedėja

Simona Bikaitė,

tel. (8 342) 60 098

10.

B-SP-213

Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. B-TS-196 „Dėl viešosios įstaigos Kybartų pirminės  sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybos sudėties ir nuostatų tvirtinimo“ 1 punkto pakeitimo

Savivaldybės gydytoja (vyriausioji specialistė) Sandra Žaldarienė,

tel. (8 342) 60 096

11.

B-SP-212

Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. B-TS-194 „Dėl viešosios įstaigos Vilkaviškio pirminės  sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybos sudėties ir nuostatų tvirtinimo  “ 1 punkto pakeitimo

Savivaldybės gydytoja (vyriausioji specialistė) Sandra Žaldarienė,

tel. (8 342) 60 096

12.

B-SP-211

Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. B-TS-193 „Dėl viešosios įstaigos Vilkaviškio ligoninės stebėtojų tarybos sudėties ir nuostatų tvirtinimo“ 1 punkto pakeitimo

Savivaldybės gydytoja (vyriausioji specialistė) Sandra Žaldarienė,

tel. (8 342) 60 096

13.

B-SP-198

Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biure

Savivaldybės gydytoja (vyriausioji specialistė) Sandra Žaldarienė,

tel. (8 342) 60 096

14.

B-SP-207

Dėl Vilkaviškio savivaldybės viešosiose sveikatos priežiūros įstaigose dirbančių gydytojų kelionės išlaidų dalinio kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Savivaldybės gydytoja (vyriausioji specialistė) Sandra Žaldarienė,

tel. (8 342) 60 096

15.

B-SP-224

Dėl pritarimo Vilkaviškio rajono savivaldybės 2018–2020 m. strateginio veiklos plano 2018 metų įgyvendinimo ataskaitai

L. e. Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėjo pareigas

Jurga Grigaliūnaitė,

tel. (8 342) 60 199

16.

B-SP-203

Dėl asmenų delegavimo į Vilkaviškio miesto vietos veiklos grupės valdybą

L. e. Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėjo pareigas

Jurga Grigaliūnaitė,

tel. (8 342) 60 199

17.

B-SP-214

Dėl  asmenų delegavimo į Vilkaviškio krašto vietos veiklos grupės tarybą

L. e. Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėjo pareigas

Jurga Grigaliūnaitė,

tel. (8 342) 60 199

18.

B-SP-209

Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos nuostatų patvirtinimo

L. e. Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėjo pareigas

Jurga Grigaliūnaitė,

tel. (8 342) 60 199

19.

B-SP-205

Dėl projekto „Vilkaviškio rajono Alvito ir Dailučių kadastrinių vietovių dalies melioracijos statinių rekonstravimas“ įgyvendinimo ir dalinio finansavimo

L. e. Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėjo pareigas

Jurga Grigaliūnaitė,

tel. (8 342) 60 199

20.

B-SP-204

Dėl projekto „Vilkaviškio rajono Klausučių ir Šiaudiniškių kadastrinių vietovių dalies melioracijos statinių rekonstravimas“ įgyvendinimo ir dalinio finansavimo

L. e. Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėjo pareigas

Jurga Grigaliūnaitė,

tel. (8 342) 60 199

21.

B-SP-228

Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 28 d. sprendimo Nr. B-TS-1188 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės privatizavimo komisijos sudarymo ir Vilkaviškio rajono savivaldybės privatizavimo komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

Viešųjų pirkimų ir turto valdymo skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

22.

B-SP-217

Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. B-TS-1113 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės būsto fondo ir Vilkaviškio rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip Savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo

Viešųjų pirkimų ir turto valdymo skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

23.

B-SP-218

Dėl nekilnojamojo turto nuomos

Viešųjų pirkimų ir turto valdymo skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

24.

B-SP-222

Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį

Viešųjų pirkimų ir turto valdymo skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

25.

B-SP-220

Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį Vilkaviškio rajono Vartų kaimo bendruomenei

Viešųjų pirkimų ir turto valdymo skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

26.

B-SP-226

Dėl pavedimo UAB „Kybartų darna“ teikti Kybartų miesto ir kitų Vilkaviškio rajono seniūnijų gatvių (kelių), šaligatvių, aikščių, elektros apšvietimo, želdinių, kapinių, kitų viešųjų plotų priežiūros, eksploatavimo bei tvarkymo paslaugas ir pritarimo laikinosios sutarties sudarymui

Vietinio ūkio skyriaus vedėjas Simas Šlekys,

tel. (8 342) 60 059

27.

B-SP-227

Dėl pavedimo UAB „Vilkaviškio komunalinis ūkis“ teikti Vilkaviškio miesto ir kitų Vilkaviškio rajono seniūnijų gatvių (kelių), šaligatvių, aikščių, elektros apšvietimo, želdinių, kapinių, kitų viešųjų plotų priežiūros, eksploatavimo bei tvarkymo paslaugas ir pritarimo laikinosios sutarties sudarymui

Vietinio ūkio skyriaus vedėjas Simas Šlekys,

tel. (8 342) 60 059

28.

B-SP-199

Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros plano rengimo pradžios ir planavimo tikslų

Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausiasis specialistas, pavaduojantis Skyriaus vedėją,

Edmundas Rumbinas,

tel. (8 342) 60 203

29.

B-SP-221

Dėl pritarimo Vilkaviškio rajono savivaldybės gyvenamosios vietovės pavadinimo keitimui

Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausiasis specialistas, pavaduojantis Skyriaus vedėją,

Edmundas Rumbinas,

tel. (8 342) 60 203

30.

B-SP-223

Dėl pavadinimų suteikimo Vilkaviškio rajono savivaldybės Bartninkų seniūnijos Ožkabalių II kaimo gatvėms

Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausiasis specialistas, pavaduojantis Skyriaus vedėją,

Edmundas Rumbinas,

tel. (8 342) 60 203

31.

B-SP-216

Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo

Savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorė (vyriausioji specialistė) Danguolė Gudeliauskienė,

tel. (8 342) 66 068

32.

B-SP-230

Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarčiai tarp Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos ir Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos

Juridinio skyriaus vedėja Vilma Kolpakovienė,

tel. (8 342) 60 099

33.

B-SP-229

Dėl pritarimo Vilkaviškio rajono savivaldybės ir uždarosios akcinės bendrovės „Lidl Lietuva“ investicijų sutarčiai

Juridinio skyriaus vedėja Vilma Kolpakovienė,

tel. (8 342) 60 099

34.

B-SP-219

Dėl mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų pareigybių skaičiaus nustatymo

Personalo skyriaus vedėja

Aušra Sinkevičienė,

tel. (8 342) 60 067

35.

B-SP-225

Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės apdovanojimų komisijos sudarymo

Bendrojo skyriaus vedėja Dileta Kviesulaitienė, tel. (8 342) 60 191

36.

B-SP-195

Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės 2019–2021 metų korupcijos prevencijos programos ir jos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo

Bendrojo skyriaus vyriausioji specialistė Daiva Juškevičienė,

tel. (8 342) 60 198

 

 

Informacijos, pareiškimai, paklausimai

 

 

Sprendimų projektų tekstus ir papildomą medžiagą rasite paspaudę žemiau pridedamą nuorodą:

http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.projektai_l?p_org=625

Posėdžio darbe kviečiami dalyvauti rajono Savivaldybės administracijos skyrių vedėjai, seniūnai, įstaigų, įmonių vadovai, politinių partijų, visuomeninių judėjimų, dvasininkijos atstovai, pareiškimų rajono Savivaldybės tarybai autoriai.

 

 

 

Algirdas NEIBERKA

Vilkaviškio rajono savivaldybės meras