Meniu
DĖL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2017–2019 METŲ VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMO 2.3 PRIEMONĖS „REMTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ ĮGYVENDINIMO VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖJE

 

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimui Vilkaviškio rajono savivaldybėje sulaukta 13 paraiškų.

Pareiškėjai: Vilkaviškio krašto neįgaliųjų draugija, Gudkaimio kaimo bendruomenė, Bendruomenė „Dailučių švyturiai“, Karklinių kaimo bendruomenė, Gižų kaimo bendruomenė, Čyčkų kaimo bendruomenė, Pilviškių miestelio bendruomenė, Klausučių kaimo bendruomenė, Vilkaviškio miesto bendruomenė, Pajevonio kaimo bendruomenė, Gražiškių seniūnijos kaimo bendruomenė, Vištyčio seniūnijos kaimo bendruomenė, Lakštučių kaimo bendruomenė.

Paraiškos, surinkusios mažiau nei  70 balų, nefinansuojamos.

Minimalaus balų kiekio nesurinko ir pinigų negavo: Vilkaviškio krašto neįgaliųjų draugija, surinkusi 65 balus, taip pat Gražiškių seniūnijos kaimo bendruomenė, surinkusi 50 balų.

 
 

Nr.

Seniūnija

Atrinktos organizacijos vykdyti projektą

Projekto vykdytojo planuojama veikla

Projektui skirta lėšų suma, EUR

Išplėstinės seniūnaičių sueigos skirti balai

1

Bartninkų

Lakštučių kaimo bendruomenė

Skatinti bendruomenių ir vietos valdžios bendradarbiavimą, kuris apims vietos gyventojus kelti  ir spręsti vietos bendruomenei svarbius klausimus.

1 618

85

2

Gižų

Gižų kaimo bendruomenė

Pažintinė edukacinė priemonė, skatinanti išprusimą, švietėjiškai ir kultūringai praleistas laisvalaikis.

939

70

3

Keturvalakių

Karklinių kaimo bendruomenė

Priemonės veikla, skatinanti socialinę atskirtį patiriančių asmenų ir grupių, vienišų asmenų, daugiavaikių šeimų įsitraukimą į bendruomenės gyvenimą, bendruomenės veiklą.

1319

95

4

Kybartų

Gudkaimio kaimo bendruomenė

Bendruomenės tapatybei reikšmingo leidinio leidybą. Pažintinė edukacinė priemonė, skatinanti išprusimą, švietėjiškai ir kultūringai praleistas laisvalaikis. Planuojama atnaujinti ir dar labiau pritaikyti visuomenės poreikiams viešąsias erdves. Vietos bendruomenių teritorijose esančių poilsio ir rekreacijos vietų tvarkymas ir atnaujinimas.

3 895

95

5

Klausučių

Klausučių kaimo bendruomenė

Skatins kokybišką tradicinių renginių, meninių projektų, edukacinių užsiėmimų organizavimą.

1878

70

6

Pajevonio

Pajevonio kaimo bendruomenė

Viešųjų erdvių aplinkos kokybės gerinimas Pajevonio seniūnijoje.

1179

70

7

Pilviškių

Pilviškių kaimo bendruomenė

Vienys ir telks bendruomenės narius, skatins jų kūrybiškumą ir pilietiškumą bei aktyvins laisvalaikio užimtumą.  
  

2697

95

8

Vilkaviškio miesto

Vilkaviškio miesto bendruomenė

Labdaros ir paramos akcijų organizavimas. Teminiai vakarai skatinantys kūrybiškumą, saviraišką. Pilietinės iniciatyvos skatinimas, prieš vėlines spalio 22-30 d. organizuojama Vilkaviškio senųjų kapinių tvarkymo talka. Planuojama atnaujinti ir dar labiau pritaikyti visuomenės poreikiams 2 viešąsias erdves. Žalumynų kvartalo seniūnaitijos parką ir Paežerių ežero pakrantę.

5853

92,5

9

Šeimenos

Čyčkų kaimo bendruomenė

Gerins esamos viešųjų erdvių ir bendruomenės namų infrastruktūros būklę bei inventorių.

3 316

75

10

Virbalio

Bendruomenė "Dailučių švyturiai"

Vaikų žaidimo aikštelės kokybės gerinimas. Vaikų laukimo stotelės pritaikymas bendruomenės poreikiams.

1 339

75

11

Vištyčio

Vištyčio seniūnijos kaimo bendruomenė

Bendruomenė vykdys forumus, skatinančius vietos gyventojus kelti  ir spręsti vietos bendruomenei svarbius klausimus.

1019

75

 
Paskutinis atnaujinimas: 2019-05-23 13:05:33