Meniu
2018 M. SAUSIO 26 D. 10.00 VAL. ŠAUKIAMAS VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDIS

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Vilkaviškio rajono savivaldybės mero

2018 m. sausio 19 d. potvarkiu Nr. B-MP-5

 

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO, ĮVYKSIANČIO

2018-01-26, 10.00 VAL., D A R B O T V A R K Ė

 

Eil. Nr.

Projekto

Nr.

Sprendimo projekto pavadinimas

Pranešėjas

1.

B-SP-32

Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo

Juridinio skyriaus vedėja Vilma Kolpakovienė,

tel. (8 342) 60 099

2.

B-SP-29

Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomeninės administracinių ginčų komisijos ir jo nuostatų panaikinimo

Juridinio skyriaus vedėja Vilma Kolpakovienė,

tel. (8 342) 60 099

3.

B-SP-2

Dėl Triukšmo prevencijos Vilkaviškio rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklių  pakeitimo

Socialinės paramos ir sveikatos priežiūros skyriaus vedėja

Simona Bikaitė,

tel. (8 342) 60 098

4.

B-SP-16

Dėl sutikimo leisti gyventi Vilkaviškio rajono Kybartų vaikų globos namuose Gitanai Mockevičiūtei

Socialinės paramos ir sveikatos priežiūros skyriaus vedėja

Simona Bikaitė,

tel. (8 342) 60 098

5.

B-SP-26

Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės strateginio planavimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

L. e. Investicijų, strateginio planavimo ir vietinio ūkio skyriaus vedėjo pareigas

Vitas Didžbalis,

tel. (8 342) 60 067

6.

B-SP-23

Dėl  Žmogiškųjų išteklių plėtros I-osios darbo grupės Vilkaviškio rajono savivaldybės 2019–2027 m. strateginiam plėtros planui parengti  sudarymo

L. e. Investicijų, strateginio planavimo ir vietinio ūkio skyriaus vedėjo pareigas

Vitas Didžbalis,

tel. (8 342) 60 067

7.

B-SP-28

Dėl  Žmogiškųjų išteklių plėtros II-osios darbo grupės Vilkaviškio rajono savivaldybės 2019–2027 m. strateginiam plėtros planui parengti sudarymo

L. e. Investicijų, strateginio planavimo ir vietinio ūkio skyriaus vedėjo pareigas

Vitas Didžbalis,

tel. (8 342) 60 067

8.

B-SP-22

Dėl  Aplinkos ir infrastruktūros plėtros darbo grupės Vilkaviškio rajono savivaldybės 2019–2027 m. strateginiam plėtros planui parengti sudarymo

L. e. Investicijų, strateginio planavimo ir vietinio ūkio skyriaus vedėjo pareigas

Vitas Didžbalis,

tel. (8 342) 60 067

9.

B-SP-30

Dėl  Viešojo valdymo tobulinimo darbo grupės Vilkaviškio rajono savivaldybės 2019–2027 m. strateginiam plėtros planui parengti  sudarymo

L. e. Investicijų, strateginio planavimo ir vietinio ūkio skyriaus vedėjo pareigas

Vitas Didžbalis,

tel. (8 342) 60 067

10.

B-SP-31

Dėl  Ekonomikos plėtros darbo grupės Vilkaviškio rajono savivaldybės 2019–2027 m. strateginiam plėtros planui parengti   sudarymo

L. e. Investicijų, strateginio planavimo ir vietinio ūkio skyriaus vedėjo pareigas

Vitas Didžbalis,

tel. (8 342) 60 067

11.

B-SP-1

Dėl pastato pavadinimo ir pagrindinės naudojimo paskirties  pakeitimo

Viešųjų pirkimų ir turto valdymo

skyriaus vedėjas

Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

12.

B-SP-12

Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžetinėse įstaigose

Viešųjų pirkimų ir turto valdymo

skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

13.

B-SP-21

Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančios automobilių aikštelės vertės padidinimo

Viešųjų pirkimų ir turto valdymo

skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

14.

B-SP-20

Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos

Viešųjų pirkimų ir turto valdymo

skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

15.

B-SP-19

Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo pagal panaudos sutartį

Viešųjų pirkimų ir turto valdymo

skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

16.

B-SP-18

Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį

Viešųjų pirkimų ir turto valdymo

skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

17.

B-SP-17

Dėl nekilnojamojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise

Viešųjų pirkimų ir turto valdymo

skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

18.

B-SP-7

Dėl nekilnojamojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise

Viešųjų pirkimų ir turto valdymo

skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

19.

B-SP-24

Dėl nekilnojamojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise

Viešųjų pirkimų ir turto valdymo

skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

20.

B-SP-14

Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį Alvito kaimo bendruomenei

Viešųjų pirkimų ir turto valdymo

skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

21.

B-SP-10

Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį  Čyčkų kaimo bendruomenei

Viešųjų pirkimų ir turto valdymo

skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

22.

B-SP-15

Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį Patilčių kaimo bendruomenei

Viešųjų pirkimų ir turto valdymo

skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

23.

B-SP-8

Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį Ramoniškių kaimo bendruomenei

Viešųjų pirkimų ir turto valdymo

skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

24.

B-SP-9

Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį Stirniškių kaimo bendruomenei

Viešųjų pirkimų ir turto valdymo

skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

25.

B-SP-11

Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį Vištyčio seniūnijos kaimo bendruomenei

Viešųjų pirkimų ir turto valdymo

skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

26.

B-SP-13

Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2017 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo

Ekologas (vyriausiasis specialistas)

Darius Bunikis,

tel. (8 342) 60 073

27.

B-SP-33

Dėl savaitinio kontaktinių valandų skaičiaus Vilkaviškio rajono sporto mokykloje nustatymo

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

28.

B-SP-34

Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. B-TS-592 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo skyrimo“ pakeitimo

Personalo skyriaus vedėja

Aušra Sinkevičienė,

Tel. (8 342) 60 067

 

 

Informacijos, pareiškimai, paklausimai

 

 


Sprendimų projektų tekstus ir papildomą medžiagą rasite paspaudę žemiau pridedamą nuorodą:

http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.projektai_l?p_org=625

Posėdžio darbe kviečiami dalyvauti rajono Savivaldybės administracijos skyrių vedėjai, seniūnai, įstaigų, įmonių vadovai, politinių partijų, visuomeninių judėjimų, dvasininkijos atstovai, pareiškimų rajono Savivaldybės tarybai autoriai.

 

 

 

Algirdas NEIBERKA

Vilkaviškio rajono savivaldybės meras