Meniu
2017 M. GRUODŽIO 19 D. 10.00 VAL. ŠAUKIAMAS VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDIS

PATVIRTINTA

Vilkaviškio rajono savivaldybės mero

2017 m. gruodžio 12 d. potvarkiu Nr. B-MP-91

 

 

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO, ĮVYKSIANČIO 2017-12-19, 10.00 VAL.,

 

D A R B O T V A R K Ė

Eil. Nr.

Projekto

Nr.

Sprendimo projekto pavadinimas

Pranešėjas

1.

B-SP-323

Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto pakeitimo

Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja Vilija Tautvydienė,

tel. (8 342) 60 195

2.

B-SP-313

Dėl Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijos teikiamų mokamų paslaugų kainų patvirtinimo

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

3.

B-SP-314

Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės  Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo pakeitimo

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

4.

B-SP-300

Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2016 metų ataskaitos patvirtinimo

Socialinės paramos ir sveikatos priežiūros skyriaus vedėja

Simona Bikaitė,

tel. (8 342) 60 098

5.

B-SP-304

Dėl maitinimo ir medikamentų normatyvų Vilkaviškio rajono Kybartų vaikų globos namuose 2018 metams patvirtinimo

Socialinės paramos ir sveikatos priežiūros skyriaus vedėja

Simona Bikaitė,

tel. (8 342) 60 098

6.

B-SP-305

Dėl maitinimo ir medikamentų normatyvų Vilkaviškio rajono savivaldybės Gudkaimio globos namuose 2018 metams patvirtinimo

Socialinės paramos ir sveikatos priežiūros skyriaus vedėja

Simona Bikaitė,

tel. (8 342) 60 098

7.

B-SP-303

Dėl maitinimo normatyvo Vilkaviškio socialinės pagalbos centro Neįgalaus jaunimo dienos užimtumo padalinyje 2018 metams patvirtinimo

Socialinės paramos ir sveikatos priežiūros skyriaus vedėja

Simona Bikaitė,

tel. (8 342) 60 098

8.

B-SP-321

Dėl pritarimo tęstinio projekto vykdymui ir lėšų skyrimo

Socialinės paramos ir sveikatos priežiūros skyriaus vedėja

Simona Bikaitė,

tel. (8 342) 60 098

9.

B-SP-318

Dėl pritarimo tęstinio projekto vykdymui ir lėšų skyrimo

Socialinės paramos ir sveikatos priežiūros skyriaus vedėja

Simona Bikaitė,

tel. (8 342) 60 098

10.

B-SP-302

Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės gyventojų telkimo visuomenei naudingai veiklai atlikti tvarkos aprašo tvirtinimo

Socialinės paramos ir sveikatos priežiūros skyriaus vedėja

Simona Bikaitė,

tel. (8 342) 60 098

11.

B-SP-322

Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės psichotropinių medžiagų vartojimo prevencijos ir kontrolės 2017–2019 metų programos patvirtinimo

Socialinės paramos ir sveikatos priežiūros skyriaus vedėja

Simona Bikaitė,

tel. (8 342) 60 098

12.

B-SP-301

Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos sudėties pakeitimo

Socialinės paramos ir sveikatos priežiūros skyriaus vedėja

Simona Bikaitė,

tel. (8 342) 60 098

13.

B-SP-320

Dėl projekto „Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Vilkaviškio rajono savivaldybėje“ rengimo, įgyvendinimo ir paraiškos teikimo pagal priemonę Nr. 08.4.1-ESFA-V-416 „Kompleksinės paslaugos šeimai“

Socialinės paramos ir sveikatos priežiūros skyriaus vedėja

Simona Bikaitė,

tel. (8 342) 60 098

14.

B-SP-317

Dėl sutikimo dalyvauti projekte ,,Socialiai pažeidžiamų vyrų ir jaunuolių problemų atpažinimas ir sprendimų modeliavimas darbinės integracijos perspektyvoje“

Socialinės paramos ir sveikatos priežiūros skyriaus vedėja

Simona Bikaitė,

tel. (8 342) 60 098

15.

B-SP-315

Dėl sutikimo dalyvauti projekte „Socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką Marijampolės regione“

Socialinės paramos ir sveikatos priežiūros skyriaus vedėja

Simona Bikaitė,

tel. (8 342) 60 098

16.

B-SP-308

Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise

Viešųjų pirkimų ir turto valdymo

skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

17.

B-SP-306

Dėl žemės sklypo perdavimo patikėjimo teise uždarajai akcinei bendrovei Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centrui

Viešųjų pirkimų ir turto valdymo

skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

18.

B-SP-299

Dėl žemės sklypo perdavimo patikėjimo teise uždarajai akcinei bendrovei „Vilkaviškio vandenys“

Viešųjų pirkimų ir turto valdymo

skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

19.

B-SP-298

Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašo pakeitimo

Viešųjų pirkimų ir turto valdymo

skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

20.

B-SP-307

Dėl buto su priklausiniais pardavimo

Viešųjų pirkimų ir turto valdymo

skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

21.

B-SP-310

Dėl nuomos sutarties atnaujinimo

Viešųjų pirkimų ir turto valdymo

skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

22.

B-SP-311

Dėl nuomos sutarties atnaujinimo

Viešųjų pirkimų ir turto valdymo

skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

23.

B-SP-309

Dėl nuomos sutarties atnaujinimo

Viešųjų pirkimų ir turto valdymo

skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

24.

B-SP-312

Dėl nuomos sutarties atnaujinimo

Viešųjų pirkimų ir turto valdymo

skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

25.

B-SP-326

Dėl pritarimo Vilkaviškio rajono savivaldybės 2016–2018 m. strateginio veiklos plano 2016 metų įgyvendinimo ataskaitai

L. e. Investicijų, strateginio planavimo ir vietinio ūkio skyriaus vedėjo pareigas

Vitas Didžbalis,

tel. (8 342) 60 067

26.

B-SP-327

Dėl mokesčių lengvatos 2018 metais

L. e. Investicijų, strateginio planavimo ir vietinio ūkio skyriaus vedėjo pareigas

Vitas Didžbalis,

tel. (8 342) 60 067

27.

B-SP-319

Dėl projekto „Teritorijos tarp Vilkaviškio kultūros centro, Vilkaviškio autobusų stoties, Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centro sutvarkymas“ įgyvendinimo ir dalinio finansavimo

L. e. Investicijų, strateginio planavimo ir vietinio ūkio skyriaus vedėjo pareigas

Vitas Didžbalis,

tel. (8 342) 60 067

28.

B-SP-316

Dėl pritarimo projekto „Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems asmenims, įgyvendinimas Vilkaviškio rajone“ rengimui, įgyvendinimui ir dalinio finansavimo skyrimui

L. e. Investicijų, strateginio planavimo ir vietinio ūkio skyriaus vedėjo pareigas

Vitas Didžbalis,

tel. (8 342) 60 067

29.

B-SP-325

Dėl sutikimo dalyvauti projekte „Darbas – žmogaus gyvenimo kokybė“

L. e. Investicijų, strateginio planavimo ir vietinio ūkio skyriaus vedėjo pareigas

Vitas Didžbalis,

tel. (8 342) 60 067

30.

B-SP-324

Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. B-TS-292 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. B-TS-264  pakeitimo“ pripažinimo netekusiu galios

L. e. Investicijų, strateginio planavimo ir vietinio ūkio skyriaus vedėjo pareigas

Vitas Didžbalis,

tel. (8 342) 60 067

31.

B-SP-328

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Vilkaviškio vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų tvirtinimo

L. e. Investicijų, strateginio planavimo ir vietinio ūkio skyriaus vedėjo pareigas

Vitas Didžbalis,

tel. (8 342) 60 067

 

 

Informacijos, pareiškimai, paklausimai

 


Sprendimų projektų tekstus ir papildomą medžiagą rasite paspaudę žemiau pridedamą nuorodą:

http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.projektai_l?p_org=625

Posėdžio darbe kviečiami dalyvauti rajono Savivaldybės administracijos skyrių vedėjai, seniūnai, įstaigų, įmonių vadovai, politinių partijų, visuomeninių judėjimų, dvasininkijos atstovai, pareiškimų rajono Savivaldybės tarybai autoriai.

 

 

 

Algirdas NEIBERKA

Vilkaviškio rajono savivaldybės meras