Meniu
2017 M. BALANDŽIO 28 D. 10.00 VAL. ŠAUKIAMAS VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDIS

PATVIRTINTA

Vilkaviškio rajono savivaldybės mero

2017 m. balandžio 21 d. potvarkiu Nr. B-MP-32

 

 

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO, ĮVYKSIANČIO 2017-04-28, 10.00 VAL.,

 

D A R B O T V A R K Ė

Eil. Nr.

Projekto

Nr.

Sprendimo projekto pavadinimas

Pranešėjas

1.

B-SP-123

Dėl pritarimo Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos ir Mero 2016 metų veiklos ataskaitai

Vilkaviškio rajono savivaldybės meras Algirdas Neiberka

2.

B-SP-135

Dėl pritarimo Vilkaviškio rajono savivaldybės  administracijos ir Administracijos  direktoriaus 2016 metų veiklos ataskaitai

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktorius Vitas Gavėnas

3.

B-SP-124

Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2016 metų veiklos ataskaitos

Vilkaviškio rajono savivaldybės kontrolierė Rima Sakalauskienė

4.

B-SP-112

Dėl pritarimo Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijos vadovo 2016 metų veiklos ataskaitai

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

5.

B-SP-121

Dėl pritarimo Vilkaviškio r. Gražiškių gimnazijos vadovo 2016 metų veiklos ataskaitai

 

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

6.

B-SP-119

Dėl pritarimo Vilkaviškio r.  Pilviškių „Santakos“ gimnazijos vadovo 2016 metų veiklos ataskaitai

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

7.

B-SP-113

Dėl pritarimo Vilkaviškio r.  Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijos vadovo 2016 metų veiklos ataskaitai

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

8.

B-SP-131

Dėl pritarimo Vilkaviškio r. Alvito pagrindinės mokyklos vadovo 2016 metų veiklos ataskaitai

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

9.

B-SP-132

Dėl pritarimo Vilkaviškio rajono Pajevonio pagrindinės mokyklos vadovo 2016 metų veiklos ataskaitai

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

10.

B-SP-128

Dėl pritarimo Vilkaviškio r. Paežerių pagrindinės mokyklos vadovo 2016 metų veiklos ataskaitai

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

11.

B-SP-130

Dėl pritarimo Vilkaviškio r. Sūdavos pagrindinės mokyklos vadovo 2016 metų veiklos ataskaitai

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

12.

B-SP-129

Dėl pritarimo Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos vadovo 2016 metų veiklos ataskaitai

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

13.

B-SP-120

Dėl pritarimo Vilkaviškio  r. Virbalio pagrindinės mokyklos vadovo 2016 metų veiklos ataskaitai

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

14.

B-SP-134

Dėl pritarimo viešosios įstaigos Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centro 2016 metų veiklos ataskaitai ir viešosios įstaigos Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centro 2016 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo

L. e. Investicijų, strateginio planavimo ir vietinio ūkio skyriaus vedėjo pareigas

Jurga Grigaliūnaitė,

tel. (8 342) 60 059

15.

B-SP-114

Dėl pritarimo viešosios įstaigos Vilkaviškio ligoninės ir vyriausiojo gydytojo 2016 metų veiklos ataskaitai ir viešosios įstaigos Vilkaviškio ligoninės 2016 metų  finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo

L. e. Socialinės paramos ir sveikatos priežiūros skyriaus vedėjo pareigas 

Dženita Sabašinskienė,

tel. (8 342) 60 098

16.

B-SP-110

Dėl pritarimo viešosios įstaigos Kybartų pirminės sveikatos priežiūros centro ir vyriausiojo gydytojo 2016 metų veiklos ataskaitai ir viešosios įstaigos Kybartų pirminės sveikatos priežiūros centro 2016 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo

L. e. Socialinės paramos ir sveikatos priežiūros skyriaus vedėjo pareigas 

Dženita Sabašinskienė,

tel. (8 342) 60 098

17.

B-SP-116

Dėl pritarimo viešosios įstaigos Vilkaviškio pirminės sveikatos priežiūros centro ir vadovo 2016 metų veiklos ataskaitai ir viešosios įstaigos Vilkaviškio pirminės sveikatos priežiūros centro 2016 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo

L. e. Socialinės paramos ir sveikatos priežiūros skyriaus vedėjo pareigas 

Dženita Sabašinskienė,

tel. (8 342) 60 098

18.

B-SP-127

Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2016 metų ataskaitos patvirtinimo

L. e. Socialinės paramos ir sveikatos priežiūros skyriaus vedėjo pareigas 

Dženita Sabašinskienė,

tel. (8 342) 60 098

19.

B-SP-117

Dėl viešosios įstaigos Vilkaviškio ligoninės teikiamų mokamų paslaugų kainų pakeitimo

L. e. Socialinės paramos ir sveikatos priežiūros skyriaus vedėjo pareigas 

Dženita Sabašinskienė,

tel. (8 342) 60 098

20.

B-SP-133

Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės socialinių paslaugų organizavimo ir mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo

L. e. Socialinės paramos ir sveikatos priežiūros skyriaus vedėjo pareigas 

Dženita Sabašinskienė,

tel. (8 342) 60 098

21.

B-SP-125

Dėl  sutikimo perimti valstybės turtą ir jo perdavimo

Viešųjų pirkimų ir turto valdymo skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

22.

B-SP-115

Dėl valstybės turto nurašymo

Viešųjų pirkimų ir turto valdymo skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

23.

B-SP-118

Dėl Savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise

Viešųjų pirkimų ir turto valdymo skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

24.

B-SP-122

Dėl  turto perdavimo pagal turto patikėjimo sutartį

Viešųjų pirkimų ir turto valdymo skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

25.

B-SP-109

Dėl leidimo socialinį būstą nuomoti būsto nuomos sąlygomis

Viešųjų pirkimų ir turto valdymo skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

26.

B-SP-137

Dėl papildomų lėšų skyrimo Vilkaviškio rajono Suvalkijos (Sūdavos) kultūros centrui-muziejui

 

L. e. Investicijų, strateginio planavimo ir vietinio ūkio skyriaus vedėjo pareigas

Jurga Grigaliūnaitė,

tel. (8 342) 60 059

27.

B-SP-138

Dėl projektų, siūlomų įtraukti į valstybės investicijų 2018–2020 metų programą, sąrašo patvirtinimo

 

L. e. Investicijų, strateginio planavimo ir vietinio ūkio skyriaus vedėjo pareigas

Jurga Grigaliūnaitė,

tel. (8 342) 60 059

28.

B-SP-139

Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimo B-TS-452 „Dėl pritarimo projekto „Bešeimininkių apleistų pastatų ir įrenginių likvidavimo Vilkaviškio rajono savivaldybėje“ įgyvendinimui ir daliniam finansavimui“ pakeitimo

L. e. Investicijų, strateginio planavimo ir vietinio ūkio skyriaus vedėjo pareigas

Jurga Grigaliūnaitė,

tel. (8 342) 60 059

29.

B-SP-126

Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto pakeitimo

Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja

Vilija Tautvydienė,

tel. (8 342) 60 195

30.

B-SP-111

Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos nuostatų pakeitimo

Bendrojo skyriaus vedėja Dileta Kviesulaitienė,

tel (8 342) 60 191

31.

B-SP-136

Dėl Vilijos Sigitos Žalienės skundo dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Peticijų komisijos 2017 m. kovo 30 d. sprendimo

Bendrojo skyriaus vedėja Dileta Kviesulaitienė,

tel (8 342) 60 191

32.

 

Informacijos, pareiškimai, paklausimai

 


Sprendimų projektų tekstus ir papildomą medžiagą rasite paspaudę žemiau pridedamą nuorodą:

http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.projektai_l?p_org=625

Posėdžio darbe kviečiami dalyvauti rajono Savivaldybės administracijos skyrių vedėjai, seniūnai, įstaigų, įmonių vadovai, politinių partijų, visuomeninių judėjimų, dvasininkijos atstovai, pareiškimų rajono Savivaldybės tarybai autoriai.

 

 

Algirdas NEIBERKA

Vilkaviškio rajono savivaldybės meras