Vilkaviškio rajono savivaldybė - straipsniai : Vilkaviškio rajono Alvito pagrindinės mokyklos edukacinės erdvės pripažintos vienomis geriausių
Meniu
Vilkaviškio rajono Alvito pagrindinės mokyklos edukacinės erdvės pripažintos vienomis geriausių

Baigėsi mokyklų edukacinių erdvių konkursas, skirtas išrinkti geriausiai savo edukacines erdves tvarkančiai mokyklai. Konkursą inicijavo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, organizavo Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras. Džiaugiamės, kad Vilkaviškio rajono Alvito pagrindinės mokyklos administracija sutelkė visą bendruomenę bendram tikslui ir ne tik dalyvavo konkurse, bet ir atsidūrė nugalėtojų tarpe.  

Konkursas vyko dviem etapais – I etapas (iki 2018 m. gegužės 14 d.) – savivaldybių lygmeniu ir II etapas (iki 2018 m. rugpjūčio 31d.) – nacionaliniu lygmeniu. Savivaldybių komisijos konkursui pristatė 82 mokyklas. Nacionalinė vertinimo komisija vietoje apžiūrėjo II konkurso etapui pateiktas mokyklas ir vadovaudamasi Mokyklų edukacinių erdvių vertinimo kriterijais išrinko nugalėtojus.

Vilkaviškio rajono Alvito pagrindinė mokykla atsidūrė Mokyklų edukacinių erdvių 2018 m. (B kategorijoje) konkurso nugalėtojų tarpe. Prizas nugalėtojams – 5 dienų mokymai „Edukacinių erdvių ir gamtos ekspozicijų mokyklų aplinkoje kūrimas remiantis Čekijos ir Vokietijos visuomenės švietimo institucijų ir viešųjų erdvių kūrimo ir naudojimo patirtimi“. Mokymai skirti mokyklos pedagogams, atsakingiems už erdvių kūrimą mokyklose.  

Šio konkurso tikslas – aktyvinti mokyklų tikslingą, darnų ir estetišką edukacinių erdvių kūrimą ir kūrybišką jų naudojimą mokinių ugdymo procesui organizuoti, įtraukiant į praktinę veiklą visą mokyklos bendruomenę; skatinti bendruomenių kūrybiškumą ir savarankiškumą, kuriant mokyklos vidaus ir lauko edukacines erdves.