Meniu
Jaukus poezijos vakaras „Po balto angelo sparnu...“

Vakar Vilkaviškio kultūros centro mažojoje salėje vyko literatų klubo „Seklyčia“ literatūros skaitymo ir muzikos Advento vakaras „Po balto angelo sparnu...“. Jaukų vakarą susirinkę poezijos mylėtojai paniro į nuostabių eilių ir muzikos pasaulį. Savo eilėmis dalijosi Vilkaviškio rajono poetai, skambėjo lyriškos gitara atliekamos dainos.

Jaukiai žibintuose plazdant švieselėms, savo eiles skaitė Aušra Vasiliauskaitė, Laimutis Janušaitis, Irma Kalvaitytė-Lišauskienė, Stasė Jakubaitienė, Renalda Mačiulskienė, Aldona Maksvytienė, Vilija Žalienė, Jovita ir Algimantas Grakavinai, Janina Kurtinaitienė.

Kiekvienas poetas skaitė po du savo kūrybos eilėraščius – vieną skirtą sau, o kitą – visiems. Kiekvienam renginio vedėja Rasa Šlivinskienė įteikė po obuolį: „Kadangi adventas, šio vakaro simbolis – obuolys. Prie kūčių stalo taip pat pirmiausiai yra pasidalijama obuoliais, tai šį vakarą visi skaitantieji ir visi, kurie dalijasi savo poezija, norėtume pasidalinti obuoliais“.

Šaltą žiemos vakarą buvo prisiminti ir amžinybėn išėjusieji poetai. Nors poetų ir nebėra tarp mūsų, jų poezija ir mintys tą vakarą skambėjo iš draugų, kolegų lūpų. Buvo prisiminti: Vladas Buragas, Regina Mineikienė, Vytas Stankūnas, Elena Bacevičienė, Eleonora Baukienė, Birutė Pavlovienė.

Renginyje dalyvavo Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Daiva Riklienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė.

 D. Riklienė dėkojo poetams už jaukų ir šiltą vakarą bei pranešė gerą žinią: „Dailininkas, matydamas tą patį, ką ir kiti žmonės, moka nutapyti gražiausius paveikslus. Jūs, matydami aplinką, gebate ją aprašyti tokiais gražiais žodžiais, kurie atgaivina širdį kiekvienam. Savivaldybės meras išklausė Jūsų norą, išsakytą Poezijos pavasario metu ir iš savo fondo skyrė 1500 Eur almanacho išleidimui“.  

Planuojamas išleisti almanachas bus reprezentacinis rajono leidinys, kuriame sukaupta gabių ir talentingų Vilkaviškio rajono literatų (poetų) kūryba, kuri papildys Vilkaviškio krašto kilusių Lietuvos žymių poetų kūrybinį klodą. Šiam almanachui medžiagą renka Laima Vabalienė ir Janina Kurtinaitienė.